הסבר והגדרת OSPF

הסבר והגדרת OSPF

OSPF הוא פרוטוקול ניתוב דינמי מסוג Link State זאת אומרת שהוא תמיד מחזיק מפה מלאה של טופולוגיית הרשת, במאמר זה נבין כיצד הוא עובד ונבצע בסוך מעבדה על מנת להגדיר OSPF תקין.
OSPF למעשה עובד על פי אזורים, על מנת למנוע עומס ברשת הוא מחלק את הרשת לאזורים (את החלוקה אתם קובעים) סיסקו ממליצה שלא יותר מ50 ראוטרים יהיו באזור אחד.
האזור שחייב להיות בכדי שOSPF יתפקד הוא אזור “0” שמוגדר כ Backbone Are ואליו כל האזורים האחרים חייבים להתחבר ודרכו להעביר את המידע (לא יהיה מצב בו אזור 4 מעביר מידע לאזור 8 מבלי לעבור קודם באזור 0)

LSDB – קיצור של Large Link State Database כיוון שOSPF הוא מסוג Link State הוא מכיל את כל טופולוגיית הרשת ולכן נחשב לטבלה גדולה, נוסף על כך אם לא מבוצע Summarization ידנית, OSPF לא יבצע זאת בעצמו ולכן הטבלה יכולה להיות דיי גדולה (תלוי בגודל הרשת)
גם אם הראוטר לא משתמש בנתיב זה על מנת להגיע לאותה הרשת הוא חייב לרשום אותה בLSDB.

SPF Algorithm – כל שינוי ברשת מחייב את האלגוריתם לבצע חישוב מחדש ולכן מבזבז המון על משאבים כאשר יש שינוי ולו הקטן ביותר ברשת.

על מנת שלא יהיה עומס מבחינת גודל טבלת הניתוב והחישוב של האלגוריתם OSPF מחלק את הרשת לאזורים.

תרשים זה מתאר בפשטות את האזורים אפשר לראות שבצד שמאל וימין יש 6 ראוטרים, כל 3 ראוטרים בכל צד מוגדרים באזור אחר, בצד שמאל אזור “1” ובצד ימין אזור “2” ולמעלה אזור “0” שהוא ה Backbone לרוב אזור זה לא מחובר למשתמשים (אני החלטתי כן לחבר משתמש לאזור זה) וכל שאר האזורים נקראים Non-Backbone

כל ראוטר מוגדר עם תפקיד מסוים:

הראוטרים באדום: הם Internal Routers

הראוטרים בירוק: הם ABR קיצור של Area Border Router
בגלל שהראוטרים בירוק והצהוב מחוברים אחד לשני (Directly Connected) הם למעשה Backbone Routers (כי הם מחוברים לאזור “0”) ממש כמו הצהוב, אבל נוסף על כך הם Area Border Router

הראוטרים בצהוב: הם ה Backbone (אזור “0”)

אם היה ראוטר כאן שמחובר לרשת העולמית הוא היה ה ASBR (הוסבר למעלה)

LSA

הוא קיצור של Link State Advertisement על ידי Packet זה הLSDB ממלא את כל הרשתות והנתיבים וכך למעשה מתעדכן.
קיימים 8 סוגים של LSA:

LSA Type 1: Router LSA

כל ראוטר יציף את הרשת (רק את ה Area בו הוא נמצא) ב LSA1 והוא יכיל את כל החיבורים הישירים לאותו הראוטר (Directly Connected) ופירסם אותם לאחרים

כתובות הרשתות, ה Prefix.

ארבע סוגים של פרסומים בתוך LSA Type 1

1. Neighbor Router ID

2. כתובת IP של ה DR

3. כתובת של כל רשת

4. Virtual Link של השכן Router Neighbor ID

LSA Type 2: Network LSA

הDR צריך לשלוח לכל הראוטרים האחרים את העדכון שהוא קיבל מכל ראוטר, זאת אומרת שהוא מקבל את ה LSA1 מכל ראוטר ואז מתחיל לשלוח LSA Type 2 לכל הראוטרים האחרים (כמובן שבתוך ה Area שהוא נמצא)

LSA Type 3: Summary LSA

הראוטר שהוא ABR (זה שעומד בין אזור אחד לאזור אחר, יבצע Flood ל Area 0 שממנו יופץ לשאר ה Area כך שכולם יקבלו LSA Type 3 Summary סוג של סיכום של כל הרשתות ששוכנות בכל אזור

LSA Type 4: Summary ASMBR LSA

תארו לכם ראוטר2 שמחובר לאזור 3 ברשת ה OSPF שלכם, ראוטר2 מחובר לראוטר7 שנמצא באזור 3, ראוטר2 משתמש בניתוב דינמי של RIP למעשה הראוטר7 שמחובר לראוטר2 הוא ASMBR מכיוון שראוטר7 מחובר לראוטר שמשתמש בפרוטוקול ניתוב אחר, ראוטר7 שקיבל ניתובים של RIP יעביר את זה ב LSA Type 1  לראוטר שנמצא בArea שלו אבל לא לסתם ראוטר לראוטר שהוא ABR זה שעומד בין ה Areaes והוא יבין שהוא קיבל מראוטר 7  שהוא ASMBR ולכן יצור LSA Type 4 ויעביר את זה ל Area0 וכך זה יופץ לכל האזורים וכולם ידעו על הניתובים של RIP

LSA Type 5: Autonomous System Extrenal LSA

כמו ב LSA Type4 יש לנו ראוטר עם RIP אבל הוא בגרסה RIPv2 שמכיל כעת Prefix /24 נאמר, לכן ה LSA Type5 הוא זה שיעביר את ה Prefix של הרשתות אל כל האזורים בדיוק כמו בLSA Type4 זאת ואמרת כל התהליך של LSA Type4 יקרה אבל אם יש Prefix יתווסף גם LSA Type 5 עם ה Prefix

LSA Type 6: Multicast OSPF LSA

לא בשימוש בסיסקו ואפילו סיסקו אוסרת על שימוש בתצורה זו , היא כן מאפשרת שימוש ב פרוטוקול PIM (קיים הסבר באתר)

LSA Type 7: Not SO Stubby Area LSA

בגלל LSA Type6 חסום, הוא מעביר במקומו את המידע על שנשלח לראוטרים ספציפיים

LSA Type 8: External Attribute LSA for BGP

יסוקר בהמשך

Router ID

הוא “השם הפרטי” של אותו הראוטר ברשת ה OSPF זאת אומרת הפרוטוקול יזהה את הראוטר שהוא מחובר אליו לפי ה Router ID, את ה Router ID ניתן להגדיר בכמה דרכים:

כתובת Loopback, הגדרה בOSPF, Router ID את הגדרות אלו נראה במעבדה.

סוגי רשתות בOSPF

Virtual Link – רשתות OSPF מרוחקות שאמורות להתחבר ל OSPF Area 0 שהוא ה Backbone

Point To Point – שתי ראוטרים שמחוברים בחיבור בו אין עוד ראוטרים בין נקודות מרוחקות (לרוב בWAN)

Point To Multipoint  – כמה ראוטרים שמחוברים בתצורת Hub And Spoke (קיים הסבר באתר נושא זה) על גבי רשת NMBA ולרוב זה בשביל לחבר סניפים, שלוחות של משרד גדול, בקצרה Hub And Spoke קיים “מפקדה” של משרד גדול ואליו מחוברים כל הסניפים, זה תצורת Hub And Spoke וכל זה מחובר ברשתות NMBA למשל Frame Relay

Nonbroadcast Multicass – ראוטרים שמחוברים אחד לשני ברשת שלא ניתן להעביר בה Broadcast כמו Frame Relay

Broadcast Multicass – ראוטרים שמחוברים ברשת רגילה בה עובר Broadcast בדיוק ההפך מ NMBA

Adjacencies

על מנת לקבל עדכונים על ניתובים שהשתנו, ניתובים חדשים ברשת וכו’ חייב הראוטר ליצור “חברות” עם הראוטר שמחובר אליו ישירות (Directly Connected)

OSPF Designated

ברשת Multicass Network (רשת רגילה בה נשלחים Broadcasts) ישנם “חברויות” ששמם Adjacencies הראוטר בעצם יוצר “חברויות” Adjacencies בחברות זו הוא מקבל עדכונים על מצב הרשת, שינויים במצב הרשת וכו’, חשוב לדעת שחברות זו נוצרת אך ורק בין ראוטרים שהם Directly Connected

DR And BDR

DR – בOSPF הפרוטוקול בוחר ראוטר שימש כ DR, קיצור של Designated Router אותו DR אחראי בעצם להפיץ ב Broacast את ה LSA לכלל הראוטרים ולעדכן אותם בטופולוגיית הרשת
ה”בחירות” של הראוטר שימש כ-DR הם על פי ה Priority שניתן להגדיר כפקודה, הטווח הוא בין 0-255 ככל שהPriority גדול יותר משאר הראוטרים כך הוא ייבחר כ-DR, אם תגדירו 0 ב Priority אז אותו הראוטר לא יוכל לעולם לשמש כ-DR, הברירת מחדל ב Priority של כל ראוטר הוא 1 ולכן אם תגדירו בעצמכם את ה Priority הבחירה של ה DR יהיה על פי 2 מנגנונים אחרים: Router ID או כתובת IP.
דרך נוספת היא הRouter ID הגדול ביותר ואם לא הגדרתם Router ID ידני, אז כתובת ה Loopback שהגדרתם תשמש כRouter ID ואם שניהם לא מוגדרים אז על פי כתובת ה IP הכי גבוהה במוגדרת באחד הפורטים בראוטר, לסיכום הRouter ID הגבוהה ביותר בכל הראוטרים הוא זה שיבחר להיות ה DR.

BDR – כאשר OSPF בחר DR הוא בוחר ראוטר שיהיה ה BDR קיצור של Backup Designated Router למעשה BDR הוא גיבוי לDR, במקרה והDR יפול ה BDR יחליף אותו בתור DR על ידי כך שהוא מאזין לרשת, ואם הDR מפסיק לשלוח הודעות Hello הוא יחשיב אותו כנפל וייקח פיקוד כDR
ה”בחירות” של הBDR הם כמו של ה DR רק של התוצאה השניה אחרי הDR, על פי Router ID במקום השני, וכמו שהוסבר למעלה, הגדרת ידנית של Router ID אם אין אז ה Loopback Address ואם את שניהם אז לפי כתובת ה IP הגבוהה ביותר בראוטר זאת אומרת הRouter ID הנמוך בפעם אחת מDR הוא יהיה ה BDR
כאן נתתי דוגמא לRouter ID שהוגדר ידנית על כל ראוטר:
1.1.1.1 = R1

2.2.2.2 = R2

3.3.3.3 = R3 יש לו את ה Router ID הנמוך יותר מהDR ולכן הוא BDR

4.4.4.4 = R4 יש לו ה Router ID הגבוהה ביותר ולכן הוא DR

ראוטר חדש: תארו לכם את המצב למעלה, ופתאום נכנס

1.1.1.1 = R1

2.2.2.2 = R2

3.3.3.3 = R3 הוא ה BDR

4.4.4.4 = R4 הוא הDR

5.5.5.5 = R5 הוא ראוטר חדש שנכנס הרגע, האם הוא יבחר מיד כ-DR? או האם כאשר R4 יפול האם הוא יקח את תפקיד הDR במקום ה BDR שהוא R3?

התשובה היא לא כאשר התפקידים לכל ראוטר DR או BDR חולקו, גם אם קיים ראוטר חדש עם Router ID גדול יותר הוא לא ישנה את התמונה, רק אם R3 ו R4 יפלו הוא יקח את תפקיד הDR (כנראה) לאחר בחירות מחודשות

Non-DR או BDR – כל ראוטר שאינו DR או הוא BDR יחשב בOSPF לDROTHER

LSA DR – כאשר ייבחר ראוטר כ-DR הוא זה שיפיץ את ה LSA לכל הראוטרים האחרים אבל לפני זאת כל ראוטר ישלח לראוטר DR את ה LSA שלו (שמכיל את הרשתות שהוא מכיר והגדרתם לו לפרסם)
ננסה להסביר זאת כך:
קיימים R1 R2 R3 R4 R5
R1 הוא ה-DR | והBDR הוא R4
R2 ישלח את ה LSA שלו לR1 שהוא ה DR ו לR4 שהוא ה BDR
R1 שהוא הDR יבצע Flood של ה LSA לכל שאר הראוטרים של ה LSA של R1

R3 ישלח את הLSA שלו לR1 ולR4 שהם ה DR והBDR
כעת R1 שהוא ה DR ישלח את ה LSA של R3 לכל הראוטרים.

בעצם על ידי מנגנון זה הDR אחראי על שליחה של כל הLSA לכלל הראוטרים והוא המפיץ הראשי
על מנת לזהות מיהו ה BDR או DR אפשר לבדוק על ידי בדיקה של הפורט או בדיקת השכנים (Adjacancies) ולבדוק אם הוא DR או BDR או DROTHER
לבדיקת שכנים: Show IP OSPF Neighbor
לבדיקת הפורט: Show IP OSPF Interface GigabitEthernet 0/1

ASBR

Autonomous System Boundary Router

ראוטר שמחובר באחד הפורטים שלו לרשת האינטרנט מוגדר כ-ASBR שהוא קיצור של Autonomous System Boundary Router, זאת אומרת שמוגדר לו פורטי עם Static Route ל 0.0.0.0 שכן נתיב זה מוגדר כ Default Route, חלק זה חשוב מאוד שכן אנו נרצה שנתיב זה יכירו כל הראוטרים ברשת וידעו איזה ראוטר יודע לצאת לאינטרנט.
על מנת להגדיר זאת בראוטר יש להגדיר IP Route Static ל 0.0.0.0 ולאיזה כתובת חיצוני הוא יוצא. ואז להגדיר את הפקודות

R1#conf t

R1(config)#router OSPF 1

R6(config-router)#default-information originate

Hello & Dead Intervals

על מנת שראוטר שמוגדר בו OSPF יתחיל בזיהוי “שכניו” Adjacencies ואותה שכנות תיווצר חובה שה Hello Time וה Dead Intervals Time יהיו זהים, ההגדרה חלה פר פורט שמחובר לאותו הראוטר נאמר R2 מחובר לR1 בפורט G0/0.
כברירת מחדל מוגדר 10 שניות Hello וכ- 40 שניות ל Dead Intervals זאת אומרת שHello ישלח כל 10 שניות ואם הצד השני לא ישלח Hello בתוך 40 שניות, הראוטר יחשיב אותו “כנפל”.

OSPF Summarization

על מנת שהטבלה תהיה כמה שיותר קטנה OSPF מבצע “סיכום” לרשתות שדומות, נאמר יש לנו את הרשתות הבאים:

192.168.1.0

192.168.2.0

192.168.3.0

192.168.4.0

כולם הם Prefix של /24 אז ניתן לצמצם אותם ל 192.168.0.0/21 וכך למעשה לצמצם את הLSDB ולחסוך תעבורה ברשת, צמצום זה עובר בLSA Type3 (הוסבר למעלה)

OSPF Authentication

יכול להיות מצב בו תוקף (אדם מסוים) מצליח להכניס לרשת שלכם ואז התוקף יגדיר ראוטר עם OSPF ID כמו זה שהגדרתם  וכך אותו הראוטר יקבל עדכונים על הרשתות ולמעשה עלול לגרום לבעיות ברשת.
על מנת למנוע מדבר כזה לקרות ניתן להגדיר תצורה מסוימת של אבטחה.
Null – זה המצב הרגיל בו אין הגדרה של סיסמא בין הראוטרים
Password – הגדרה של סיסמא פשוטה, לא מוצפנת ונמצאת כ Clear Text
MD5 – סיסמא שמוצפנת (באמצעות MD5) ואבטחה זו היא המומלצת ביותר.
תצורת אבטחה זו קובעת שיש Secret Key נאמר והוא Tal ברגע שיוצא Update Packet של OSPF הוא מוצפן באותו ה Secret Key החבילה וה Secret Key ביחד נקראים Hash Value אותו Hash למעשה אומר לראוטר שמקבל את החבילה האם לסמוך על עדכון זה. המידע העובר ב MD5 הוא לא כזה מוצפן ודיי קל לקריאה ולכן אינו מוגדר כאבטחה אשר מצפינה את המידע.
נסביר זאת כך: R1 מוגדר לו MD5 Authentication עם הסיסמא Tal.
R2 מוגדר לו בדיוק כמו שמוגדר לR1
R2 שולח עדכון ל R1 וכמובן מגדיר עם הסיסמא את ה Hash Value התוצאה היא ה Packet וה Hash Value של 74d25dae65d9e1bfe851af474fba7b1f, ברגע שהחבילה מגיע ל R1 הוא בודק עם הסיסמא Tal מה הHash Value שנוצר ומתאם זאת עם ה Hash שהתקבל וכך יודע אם לסמוך על חבילה זאת.
למה אמרתי שזה לא מצפין את המידע, קחו את ה Hash הזה 74d25dae65d9e1bfe851af474fba7b1f וכנסו לכל אתר שמבצע MD5 Decrypt ותבדקו מה התוצאה.

 

 מעבדה

להורדת המעבדה

לפניכם רשת המחלוקת ל 3 אזורים,

Area 0

Area 1

Area 2

במעבדה זו נגדיר את האזורים ואת OSPF על מנת שהרשת תתפקד כראוי

 


 

נתחיל עם R6

R6>en

R6#conf t

R6(config)#router ospf 1

R6(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 2

R6(config-router)#network 172.16.30.0 0.0.0.255 area 2

נעבור לR1

R1>en

R1#conf t

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 2

R1(config-router)#network 172.16.40.0 0.0.0.255 area 2

כעת נעבור לR10

R10>en

R10#conf t

R10(config)#router ospf 1

R10(config-router)#network 172.16.30.0 0.0.0.255 area 2

R10(config-router)#network 172.16.40.0 0.0.0.255 area 2

R10(config-router)#network 172.16.70.0 0.0.0.255 area 0

R10(config-router)#network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0

נעבור ל R7

R7#conf t

R7(config)#router ospf 1

R7(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 1

R7(config-router)#network 172.16.50.0 0.0.0.255 area 1

נעבור לR8

R8#conf t

R8(config)#router ospf 1

R8(config-router)#network 192.168.4.0 0.0.0.255 area 1

R8(config-router)#network 172.16.60.0 0.0.0.255 area 1

נעבור לR9

R9>en

R9#conf t

R9(config)#router ospf 1

R9(config-router)#network 172.16.60.0 0.0.0.255 area 1

R9(config-router)#network 172.16.50.0 0.0.0.255 area 1

R9(config-router)#network 172.16.70.0 0.0.0.255 area 0

R9(config-router)#network 172.16.20.0 0.0.0.255 area 0

נעבור לR11

R11#conf t

R11(config)#router ospf 1

R11(config-router)#network 172.16.20.0 0.0.0.255 area 0

R11(config-router)#network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0

כל הזכויות שמורות לטל בן שושן – Shushan.co.il

הורדת המעבדה (מוכנה)
הסבר על HSRP, VRRP, GLBP

FHRP – First Hop Redundancy Protocols

הוא תחום רחב ליתירות בעולם הRtouers על מנת שמחשב שיש לו Default Gateway ימשיך לעבוד גם אם הראוטר שדרכו מחשב זה מנתב לכל רשת אחרת יפול אז באופן אוטומטי יחליף אותו ראוטר אחר.

לסיסקו כמה מונחים:

Standbay Router – הוא הראוטר שממתין, במקרה והראוטר הראשי נופל

Virtual Router – ראוטר שאינו קיים פיזית והוא מדמה את קבוצת הראוטרים הפיזית, כך שהמחשב יחשוב שיש לו Default Gateway אחד והוא ה Virtual Router

Forwarding Router – הוא הראוטר הוירטואלי שמעביר דרכו את ה”מידע” על מנת לנתב אותו קדימה

Virtual IP Address- מונח זה רחב ואינו שייך רק לתחום זה הוא VIP כתובת אחת, שמאחוריה כמה כתובות, נאמר הכתובת 192.168.1.254 כאשר נפנה לכתובת זו נגיע בעצם לכתובת 192.168.1.1 (נאמר Router1) או ל 192.168.1.2 (נאמר Router2) (זאת אומרת כתובת וירטואלית שמאחורה יש כתובות שמשויכות לרכיב פיזי כמו לראוטר)

Virtual MAC Address – כמו VIP רק MAC , בעצם כתובת MAC שמאחוריה יכולים להסתתר כתובות MAC פיזיות של רכיבים פיזים

Default Gateway – כתובת IP שהמחשב או רכיב רשת מכיר בתור זה שדרכו הוא יוצא כאשר הרשת שאליו הוא רוצה להגיע לא נמצאת בסגמנט שלו.

כמה פרוטוקולים קיימים בתוך FHRP והם:

HSRP – פרוטוקול ששייך לסיסקו ונותן מענה של יתירות בראוטרים, ראוטר אחד ב Standby ואחד ב Active

HSRP For IPv6 -פרוטוקול ששייך לסיסקו ונותן מענה של יתירות בראוטרים, ראוטר אחד ב Standby ואחד ב Active , רק בגרסת IPv6

VRRPv2 – לא שייך לסיסקו וקיים בכל יצרני הראוטרים, דומה מאוד לHSRP רק שהמינוחים שונים, ראוטר אחד נבחר ל Virtual Router Master ואילו השאר ל Backup וכך שאם הראשי נופל השאר מגבים אותו

VRRPv3 – כמו V2 אך שייך ל IPv6

GLBP – הוא קיצור של Gateway Load Balancing Protocol הוא מאפשר יתירות של הראוטרים אך הפיצ’ר המתקדם בו שהוא מאפשר מעבר של מידע ב2 הראוטרים ואם אחד נופל אז רק אחד מעביר את המידע, מצב זה יותר גם יתירות וגם חלוקת עומסים ושם אותו כפרוטוקול מועדף בתחום זה.

GLBP For IPv6 – לגרסת IPv6

הסבר על HSRP

HSRP הוא קיצור של Hot Standby Router Protocol הוא פרוטוקול המתנה בו יש ראוטר Active וראוטר אחד Passive, כך שאם אחד נכשל השני יתפוס את מקומו ויחליף אותו בעבודת הניתוב.

הראוטר שהוא Active עונה לבקשות  ARP של Router על ידי ה Virtual Mac Adress, והוא יודע את כתובת ה IP של ה VIP שניצור, מעביר את המידע דרכו ובנוסף שולח את ה Hello (מוסבר בהמשך)

הראוטר שהוא Passive מאזין להודעות Hello על מנת לדעת אם הרשת נפלה ומניח שאם לא מתקבל Hello אז הוא הופך עצמו לActive

מדוע להשתמש בפרוטוקול זה? כאשר יש לנו מחשב לדוגמה PC1 אנחנו מגדירים לו Default Gateway, במצב זה כאשר ה Router יפול, לא יהיה לPC1 כיצד להגיע לרשתות אחרות \ לרשת העולמית ולכן אנחנו צריכים ליצור מצב של יתירות.

 

כל זמן שאחד Active והשני Passive הם שולחים בינהם הודעות Hello (כל 3 שניות) הודעה זו מגדירה מי יהיה הראוטר הActive במקרה בו ה Passive נכשל, לאחר שליחת 3 Hello (לאחר 9 שניות) לראוטר השני ואין מענה, ה Hold Time Timer יחשב את 3 ההודעות ויכריז שהראוטר הActive לא עובד ויהפוך את הראוטר הPassive ל Active

בעיה בתצורה זו היא כאשר הקו נופל ולא הראוטר עצמו, ולכן נגדיר Active Router Election שהראוטר עם ה Priority הגבוהה ביותר הוא יבחר וביחד עם הגדרה זו נגדיר Traking כך ה HSRP יכול לנטר את הרשת ולהבין שהקו נפל ולשנות את ה Priority (הPriority הדיפולטיבי הוא 100)

 

6

בדוגמה שלי לא נשתמש בקו אינטרנט , אלא דוגמה

Router(config)#interface g0/0

Router(config-if)#standby 192 ip 192.168.1.254

Router(config-if)#standby 192 priority 110

Router(config-if)#

%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 192 state Speak -> Standby

%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/0 Grp 192 state Standby -> Active

על ידי הגדרת Priority 110 הגדרנו שראוטר זה ייבחר להיות ה Active כיוון שה Priority הדיפולטיבי הוא 100

נגדיר כעת את Router3

Router(config)#interface g0/0

Router(config-if)#standby 192 ip 192.168.1.254

ונגדיר כעת לRouter3 להיות ה Active לרשת 192.168.2.0, אותם פקודות רק שה Priority 110 יהיה על Router3

Router(config)#interface g0/1

Router(config-if)#standby 193 ip 192.168.2.254

Router(config-if)#standby 193 priority 110

Router(config-if)#

%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 193 state Speak -> Standby

%HSRP-6-STATECHANGE: GigabitEthernet0/1 Grp 193 state Standby -> Active

 

כעת נעבור שוב ל Router2

Router(config)#interface g0/1

Router(config-if)#standby 193 ip 192.168.2.254

נקיש את הפקודה

Router#show standby brief

Interface Grp Pri P State Active Standby Virtual IP

Gig0/0 192 100 Standby 192.168.1.1 local 192.168.1.254

Gig0/1 193 110 Active local 192.168.2.1 192.168.2.254

נוכל לראות שלרשת 192.168.1.0 אחד הוא Active ולרשת 192.168.2.0 הוא Passive

אם נעביר חבילת מידע ב Packet Tracer במצב Simulation, נוכל לראות שכאשר שולחים חבילה מרשת 192.168.1.0 ל 192.168.2.0 היא הולכת דרך Router2

* ניתן לראות את הX אשר מציג שהחבילה לא עוברת דרך Router3 שכן הוא הPriority שהגדרנו לרשת זו

4

ואילו לרשת 192.168.2.0 אם נשלח הודעה לרשת 192.168.1.0 נקבל שRouter2 למעשה יחסום את החבילה

5

כמובן שכאשר מדובר על האינטרנט והגדרתם Last Resort 0.0.0.0 לכתובת מסוימת נאמר ל 172.16.1.1 אז אתם לא צריכים להגדיר HSRP בצד השני של הראוטר כמו פה, ההשוואה שאני עשיתי זאת על מנת שנקבל Ping בPacket Tracer ויהיה קל יותר להגדיר

נסו אתם כעת לבטל את אחד הפורטים באחד הראוטרים ותראו שעדיין המידע עובר! וזאת על ידי כך שהודעות ה Hello לא עברו אל הראוטר ה Active ולכן נבחר הראוטר השני להיות Active גם לרשת השניה זה יהיה ככה…

אם אחד מהם נפל ואותו אחד שנפל חוזר, אותו הראוטר לא יחזור להיות Active הוא למעשה יישאר ה Passive על מנת להחזיר לראוטר זה את היותו Active יש לבצע את הפקודה

Router(config)#interface g0/1

Router(config-if)#standby 193 preempt

כמובן שיש להתייחס לכל רשת בנפרד, אם בצעתם את המעבדה הזו בדיוק

אבל מה קורה כאשר הקו נופל ולא הראוטר עצמו? כאן נגדיר Interface Tracking

נכנס ל Router2 ונגדיר את הפורט של רשת 192.168.2.0

Router(config)#interface g0/1

Router(config-if)#standby 193 track gigabitEthernet 0/1

וכך הקו של אותו הראוטר מנוטר על ידי HSRP

GLBP

Gateway Load Balancing Protocol

הוא קיצור של Gateway Load Balancing Protocol הוא מאפשר יתירות של הראוטרים אך הפיצ’ר המתקדם בו שהוא מאפשר מעבר של מידע ב2 הראוטרים ואם אחד נופל אז רק אחד מעביר את המידע, מצב זה יותר גם יתירות וגם חלוקת עומסים ושם אותו כפרוטוקול מועדף בתחום זה.

מונחים:

Active AVG  – הוא קיצור של Active Virtual Gateway , קיים רק ראוטר אחד עם שAVG שה Priority שלו הכי גובה בתוך קבוצת GLBP (שאותה נגדיר בפקודות) אותו ראוטר שהוא AVG אחראי על מתן Virtual MAC לעצמו ולשאר הראוטרים החברים בקבוצה, עונה למחשבים ב Virtual MAC ב ARP כאשר הם מחפשים את הכתובת IP של הראוטר

Standby AVG- הראוטר עם ה Priority הגבוהה ביותר אחרי ה Active AVG הוא יהיה ה”ממתין” והוא יקח פיקוד במקרה ש Active AVG יפול.

AVF – הוא קיצור של Active Virtual Forwareder גם Active AVG וגם Standby AVG הם חלק מAVF ה AVF אחראי לקבל מידע דרך ה Virtual MAC של אותו הראוטר וכאשר הוא לא מסוגל לקבל מידע דרך ה Virtual MAC  הראוטרים האחרים אחראים לטפל ב Virtual MAC שאינו יכול לקבל יותר חבילות ולטפל בהם במקומו, דוגמה נוספת היא כאשר משנים אתה Weighting – המשקל של אותו AVF לאותו ראוטר יהיה עדיפות בהעברת יותר מידע, ככל שהמשקל גבוהה יותר כך אותו ראוטר יעביר דרכו יותר מידע והשאר פחות

Time

Hold TIme – אחרי זמן מסוים, אם ראוטר לא מקבל Hello מראוטר אחר הוא יחשיב אותו שאחד שנפל ולכן יש לנסות להשתתף בבחירה של מי יקח את ה Virtual MAC של אותו ראוטר שנפל

Redirect Timer קיים במקרה בו אין תגובה מהראוטר אבל הוא עדיין ממשיך להעביר מידע

Secondary holdtimer – אם עבר הזמן המינימלי של ערך זה באותו ראוטר, אף ראוטר לא יטפל ב Virtual MAC שלו

Preempt – בין אם זה AVG או AVF אחרי שראוטר נפל הוא יכול לדרוש בחזרה את הסטטוס שהוא היה בו, Standby או Active

Multicast – פרוטוקול ה GLBP משתמש ב224.0.0.102 ופרוטוקול UDP 3222 על מנת לתקשר בין הראוטרים.

Load Balancing Algorithm

Round Robin – הוא פרוטוקול הברירת מחדל, בעצם המידע המתקבל לVirtual MAC יהיה רנדומאלי, פעם לראוטר הזה ופעם לראוטר הזה…

Weighted – כמה מחשבים יעברו דרך אותו Virtual MAC ככל שהמשקל כבד יותר יעברו יותר מחשבים

Host Dependent – הגדרה בה לאותו מחשב יהיה תמיד את אותו Virtual MAC לDefault Gateway שלו וכך יעבור תמיד דרך ראוטר מסוים

מעבדה

נבצע מעבדה! (המעבדה בוצע בGNS3)

 

אסביר את הפקודות:

נגדיר תחילה את R2 ואת פורט F0/1 שפונה לרשת 192.168.1.0/24 ה VIP הכתובת הווירטואלית שלנו היא 192.168.1.254

R2#configure t

R2(config)#interface fastEthernet 0/1

R2(config-if)#glbp 1 ip 192.168.1.254

נגדיר Preempt, אם ראוטר זה יפול ויחזור הוא ידרוש להיות בחזרה ה Active AVG

R2(config-if)#glbp 1 preempt

R2(config-if)#glbp 1 priority 150

R2(config-if)#glbp 1 load-balancing round-robin

R2(config-if)#end

כעת נגדיר את הVIP Aהוא 192.168.2.254 ששייך לרשת 192.168.2.0

R2#configure t

R2(config)#interface fastEthernet 0/0

R2(config-if)#glbp 2 ip 192.168.2.254

R2(config-if)#glbp 2 preempt

R2(config-if)#glbp 2 priority 150

R2(config-if)#glbp 2 load-balancing round-robin

כעת נגדיר את Router3 עם אותה הכתובת וירטואלית שכן פורט F0/1 פונה לרשת 192.168.1.0

R3#configure t

R3(config)#interface fastEthernet 0/1

R3(config-if)#glbp 1 ip 192.168.1.254

R3(config-if)#glbp 1 preempt

R3(config-if)#glbp 1 priority 150

R3(config-if)#glbp 1 load-balancing round-robin

R3(config-if)#end

כעת נשאר להגדיר בכל ראוטר את הרשת 192.168.2.0

R3#configure t

R3(config)#interface fastEthernet 0/0

R3(config-if)#glbp 2 ip 192.168.2.254

R3(config-if)#glbp 2 preempt

R3(config-if)#glbp 2 priority 150

R3(config-if)#glbp 2 load-balancing round-robin

וכעת אתם אמורים להיות במצב GLBP, אל תשכחו לתת Default Gateway שהוא 192.168.1.254 לרשת 192.168.1.0 ולרשת 192.168.2.0 את הDefault Gateway שהוא 192.168.2.254

כל הזכויות שמורות לטל בן שושן – Shushan.co.il
הסבר על PVST+ על Rapid PVST+ ועל MSTP ועל RSTP

הסבר על PVST+ על Rapid PVST+ ועל MSTP ועל RSTP

מאמר זה הוא המשך למאמר הסבר על STP

STP- למעשה STP שהוא תקן IEEE 802.1D הוא התקן הראשוני  אך קיימות גרסאות ישנות שלא תומכות בVLAN אך בגרסה היותר חדשה הוא תומך ב VLAN אך כאשר הוא מעביר בנתיב שהוא קבע כפתוח את כל VLAN שיש הוא בעצם יוצר עומס על אותו קו, כאשר נבדוק את שאר הפרוטוקולים נגלה שיש דרכים אחרות להעביר את ה VLAN, הוא אינו דורש הרבה כוח עיבוד וכאשר יש נפילה ברשת לוקח לו יותר זמן לעלות.

PVST+ – הוא התקן חדש יותר התקן של סיסקו והוא דורש יותר משאבים אך גם עלייתו אחרי נפילה או בהתחלה לוקחת יותר זמן (כמו STP בדיוק) אך העלייה היא פר VLAN הוא פיצ’ר יותר מתקדם מ STP הסיבה למעשה שהוא יכול לעביר את המידע לפי הVLAN זאת אומרת שאין פורט חסום, אך פורט חסום לVLAN אחד ופתוח לאחר וכך לא נוצר LOOP, לכל VLAN הוא תומך בפיצ’רים הבאים: Portfast,BPDU Gurd,UplinkFast.

RSTP – הוא תקן 802.1W הוא לא דורש הרבה משאבים אך לא מעט, הוא מהיר יותר בעליה לאחר נפילה או כאשר הסוויצים עולים מחדש גם הוא כמו STP מעביר את כל ה VLAN על אותו חיבור ללא הפרדה ובכך לא מחלק את החיבורים שכן חסומים וכך נותן יותר רוחב פס.

Rapid PVST+ – הוא עולה מהר יותר מהשאר, אך דורש את הכי הרבה משאבים משאר הפרוטוקולים, הוא שילוב של RSTP ו PVST+ עולה יותר מהר + לא חוסם את הפורטים אלא מעביר על פי VLAN כמו PVST +

MSTP – הוא פרוטוקול שבא לפתור את הבעיה עם ה VLAN אבל הוא יוצר “אזורים” לכל VLAN ולא לפי מספר וכך מעביר את אותם VLAN הוא יכול להעביר עד 16 אזורים גם הוא תומך בכל הפיצרים של PVST + וRapid PVST+ הוא מהיר מאוד בעלייה ולא דורש משאבים יותר מידי אך לא מעט מידי

STP כבר הוסבר במאמר אחר בהרחבה, לכן נתחיל בPVST+

PVST+

ניתן לראות Trunk שמעביר את VLAN 10 ואת VLAN 20 על אותו הכבל, ב PVST+ נבחר סוויצ’ SW1 כ- Root Bridge לVLAN 20 ואילו סוויצ’ SW0 נבחר לVLAN 10 בעצם כאשר Frame מגיע מVLAN מסוים הפורט יבדוק מאיזה VLAN הוא הגיע אם הוא הגיע מVLAN שמותר לו לעבור הוא יעביר אותו ואם לא אז לא.

למעשה הוא ה STP ה Default של רוב הסוויצים של סיסקו.

כך בעצם יכול להיגרם Loop בכל אחד מהVLAN אך בגלל שבצד אחד הוא חוסם ובצד שני מאפשר אבל מחלק את VLANs הוא מאפשר חלוקת עומסים ללא גרימה של Loop

לPVST+ קיימים כמה מצבים לפורט,

Blocking – פורט זה מקבל BPDU אבל לא מעביר מידע ולא מקבל מידע ואינו לומד MAC Address דרך פורט זה

Listening –פורט זה מקבל BPDU אבל לא מעביר מידע ולא מקבל מידע ואינו לומד MAC Address דרך פורט זה, במצב זה הוא מקשיב לBPDU המתקבל על מנת לבדוק את הטופולוגיה

Learning – פורט זה מקבל BPDU אבל לא מעביר מידע ולא מקבל מידע אבל לומד MAC Address דרך פורט זה, הוא לומד דרך פורט זה MAC Address על מנת שיוכל להעביר Frames

Forwarding – פורט זה מקבל BPDU הוא מעביר ומקבל מידע בפורט ולומד MAC Address, הוא פורט שמעביר מידע ללא שום חסימה על מנת שהרשת תתפקד

Disabled – אינו מקבל BPDU ואינו מעביר או מקבל מידע ולא לומד MAC Address חדשים (חסום לחלוטין)

כיצד אפשר להגדיר פורטים עם Trunk למצב של PVST+

נבצע לפי התרשים:

SW1(config)#spaning-tree vlan 20 root primary

SW1(config)#spaning-tree vlan 10 root secondary

secondary הוא הגדרה שאומרת שאם נפל הגישה ל VLAN 10 אז ניגש דרך SW1

SW0(config)#spaning-tree vlan 10 root primary

SW10(config)#spaning-tree vlan 20 root primary

PVST+ כיצד הוא עובד בהשוואה לSTP

הגדרת Bridge Root – פורט זה בוחר לכל VLAN את ה Root Bridge שלו, ואין Root Ports ב Root Bridge כל פורט ב Root Bridge הוא זה שמעביר מידע והוא למעשה Designated Port.

הגדרת Root Ports – על סוויצים שאינם Root Bridge – הוא בוחר את אלו עם ה Cost הטוב ביותר ל Bridge Root

בחירת ה Designated Port – היעד הטוב ביותר ל VLAN Root Bridge ושאינם Root Ports הם למעשה  Designated Port

בחירת הפורטים לחסימה – הפורטים שהוא בוחר לחסימה (שאותם הוא חוסם) נקראים Alternate Ports

Extented System ID 

על ידי תא זה בתוך ה Bridge ID הוא למעשה מכניס את ה VLAN ID זאת אומרת שכמו שלמדתם ב STP הBID בנוי מ Priority Value + MAC Address + Extented System ID

ה Priority הוא 32768 (ברירת מחדל בכל הסוויצים) ואז תוסיפו את ה Extented System ID שהוא הVLAN נאמר VLAN 20 אז הPriority הוא 32788 ואז תוסיפו את ה MAC הסוויצ’ עם הMAC הנמוך ביותר ב VLAN 20 יזכה

RSTP

נסתכל על התרשים למטה, אפשר לראות שבסוויצ’ SW0 יש חסימה בפורט Fa0/2, בRSTP אין חסימה למעשה פורט זה הוא במצב Alternate ובמצב Discareded.

יש 3 מצבים של פורט ב RSTP והם: Discard – Learn – Forward

למה זה חשוב שהוא יהיה ב Alternate State עצם זה שהוא לא שם אותו במצב Blocking, כאשר חיבור שעובר דרכו מידע ברשת יפול והוא יצטרך לעלות את הפורט החסום ב STP יקח לו זמן כי הפורט חסום ואילו כאן הוא במצב Alternate במצב זה הוא יכול בעניין של מילי-שניות לעלות את הפורט.

RSTP הוא שיפור של STP המקורי והוא שופר על ידי סיסקו הוא בוחר את ה Root Bridge וה Root Ports וכו’ באותה הדרך כמו STP, אבל בBPDU הערך Version הוא 2 לעומת 0 בSTP

 

Link Type

סוגי הרכיבים שמחוברים בכבל יש להם Link Type ולהם 2 סוגים:

Shared – רכיבים שהחיבור ביניהם Half Duplex שהוא Hub אשר מחובר לSwitch

Point-To-Point – עובד ב Full Duplex ומדבר על כל רכיב אחר שאינו HUB שמחובר לסוויצ’ ובעצם נמצא במצב מהיר ל Forward State

Edge Ports

הם כל הפורטים שאינם מחוברים לסוויצ’ אחר, נאמר מחשב שמחובר לפורט, ראוטר שמחובר לפורט בסוויצ’ וכו’ הם Edge Ports וכל סוויצ’ שמחובר לפורט בסוויצ’ אחר הוא Non-Edge Ports, למה צריך את זה?

ברגע שמתחבר לסוויצ’ רכיב שאינו סוויצ’, ה RSTP מניח אותו אוטומטית במצב Forward State וכך חוסך זמן בעליית הסוויצ’ הפקודה היא

Switch1(config)#interface fastEthernet 0/1

Switch1(config-if)#spanning-tree portfast

זאת פקודה לדוגמה שבה הגדרתי את פורט F0/1 שאליו מחובר מחשב (לפי התרשים) כ Port Fast

Rapid PVST+

הוא שילוב של PVST+ ו RSTP והוא מעביר VLAN על גבי “אזור” משלו כמו PVST+ ואילו RSTP לא, למעשה אחרי שהבנתם את RSTP ו PVST+ שלבו את התכונות שלהם ביחד והם למעשה Rapid PVST+

PortFast וה BPDU Gurd

תכונה שלו ושל PVST+ היא ה PortFast וה BPDU Gurd מה מיוחד במצב זה ממצב ה Edge Ports שהסברתי למעלה?

ה Portfast מבצע כמעט אותה פעולה כמו ה Edge Ports, מגדיר את כל הרכיבים שאינם סוויצ’ והם מחוברים לסוויצ’ (מחשב,שרת,AP וכו’) כ Portfast אבל מהו ה BPDU Gurd? למעשה בפורטים זה לא אמור לצאת לכיוון המחשבים השרתים וכו’ Frame מסוג BPDU והוא חוסם מ BPDU לעבור בפורטים אלו כי מלכתחילה לא היה אמור הBPDU לעבור לשם כי הוא מיועד לסוויצ’

הפקודה היא :

Switch1(config)#interface fastEthernet 0/1

Switch1(config-if)#spanning-tree portfast

Switch1(config-if)#spanning-tree bpduguard enable

כל הזכויות שמורות לטל בן שושן – Shushan.co.il

 
הסבר על NAT והגדרת NAT בCisco Router

הגדרת NAT בCisco Router

הסבר מפורט על NAT ניתן להיכנס למאמר הבא

במאמר זה נרחיב טיפה על NAT בעולם הסיסקו.

מונחים בNAT:

  1. Inside Local Address
  2. Inside Global Address
  3. Outside Local Address
  4. Outside Global Address

Inside Local Address – כתובת המחשב שמתורגם לכתובת אחרת על ידי NAT – כתובת של מחשב בתוך הרשת הפנימית

Inside Global Address – כתובת חיצונית שאיתה מבוצע הNAT (מאחוריה מסתתרים כתובות הIP הפנימיות)

Outside Local Address – כתובת חיצונית לרוב של היעד כאשר הPacket נמצא בתוך הרשת הפנימית (שרת Web בעולם לדוגמה)

Outside Global Address – ברגע שהחבילה יצאה לרשת העולמית הכתובת שהיא מיועדת אליה היא ה Outside Global Address

אפשר בתרשים לראות מהו כל אפשרות –

אסביר זאת על פי התרשים הבא (התרשים נעשה על ידי אבל הרעיון מCisco.com)

לפניכם צד שמאל וצד ימין, צד שמאל הוא הרשת הפנימית, מחשב עם כתובת 192.168.1.10/24 והוא מחובר לסוויצ’ שמחובר לראוטר החיבור בראוטר בצד השמאלי הוא Default Gateway.

בצד ימין היציאה בראוטר היא כתובת חיצונית של 80.86.90.1 והיא מגיע לISP (בשביל הדוגמה כנראה כתובת 80.86.90.1/30), ושרת FTP עם כתובת חיצונית 80.86.90.10

ניתן להבין בתרשים בצד שמאל שהמחשב 192.168.1.10 מעוניין להגיע ליעד 80.86.90.10 שנמצא ברשת העולמית, ברגע שPacket יוצאת היא יוצאת בכתובת IP חיצונית שהיא 80.86.90.ולכן אפשר לראות בתרשים בצד ימין שה Source הוא 80.86.90.1 שזה הכתובת של היציאה של הראוטר (רשמתי לכם לדוגמה פורט סיריאל 0/0/0) והיעד הוא שרת ה FTP 80.86.90.10

אחרי שהבנתם את התרשים נרשום את המונחים שהסברתי למעלה ליד כל IP וכך תוכלו לקשר את המושג

Inside Local Address – כתובת המחשב – 192.168.1.10

Inside Global Address – כתובת ה NAT של הראוטר היא כתובת ה Port שלו היוצא לעולם ואצלנו הכתובת היא 80.86.90.1

Outside Local Address – המחשב מגדיר בPacket ב Destination IP את הכתובת של היעד שהוא שרת ה FTP -80.86.90.10

Outside Global Address – ברגע שהחבילה נמצאת בניתוב בעולם המקור שלה זה 80.86.90.1 והיעד 80.86.90.10 (זאת אומרת – חבילה שהיעד והמקור שלה הם כתובות חיצוניות)

Static NAT

הוא למעשה NAT פשוט שמתרגם בין כתובת פנימית לחיצונית One-To-One למה One-To-One? בגלל שכתובת פנימית אחת תתורגם לכתובת אחת חיצונית, 1 על אחד 1

לדוגמה:

 

התרשים שלפניכם מציג מחשב 192.168.1.10 שמעוניין להגיע בFTP פורט 21 לשרת FTP שכתובתו 80.86.90.10, כמובן ש192.168.1.10 לא יכול לצאת לעולם ולכן הטבלה תראה כך:

Inside Local: 192.168.1.10

Inside Global: 212.10.20.212

Outside Local: 80.86.90.10

Outside Global: 80.86.90.10

המקור: 192.168.1.10 היעד 80.86.90.10:21 (הוא מעוניין לגשת לFTP של השרת) אבל הרגע שהוא יגיע לראוטר בתרשים: יבוצע NAT, המקור יהיה:

Source: 212.10.20.212

Destination: 80.86.90.10:21

הבנתם את הרעיון, אבל מה קורה כאשר החבילה חוזרת? כיצד היא יודעת לחזור בדיוק לאותו מחשב פנימי עם כתובת 192.168.1.10?

עכשיו נבדוק כיצד החבילה חוזרת למחשב 192.168.1.10

Source IP: 80.86.90.10

Destination IP: 212.10.20.212:21

ברגע שהPacket מגיע לראוטר, הראוטר פותח את החבילה ובודק למי שייכת הכתובת החיצונית: 212.10.20.212

212.10.20.212 = 192.168.1.10

ואז משנה את ה Destination IP ל:

Source IP: 80.86.90.10

Destination IP: 192.168.1.10:21

וזאת על מנת לנתב אותו בתוך הרשת הפנימית

Dyanmic NAT

הוא לא כמו Static NAT הוא למעשה Many-To-Many אתם למעשה מכניסים לו טווח של כתובות חיצוניות נאמר 212.10.20.200 – 212.10.20.215 – סה”כ 14 כתובות חיצוניות ויש לכם רשת פנימית עם 14 מחשבים, מעולה, כל פעם שמחשב ירצה לגשת לרשת החיצונית הוא יגיע לראוטר ואז הראוטר יסתכל בטבלה שלו ויראה את כל הכתובות החיצוניות הפנויות והכתובת הראשונה שפנויה הוא “יצוות” לכתובת הפנימית וכך לכל כתובת פנימית יש לאותו הSession בלבד כתובת חיצונית משלו, אם לא מובן אסביר זאת עם הטבלה והתרשים:

מחשב 192.168.1.20 מעוניין לגשת לשרת 80.86.90.10 בפורט 21 הוא מגיע לראוטר והראוטר בודק איזה כתובת פנויה, הוא רואה שכל הכתובות פנויות והוא מקצה את 212.10.20.201 לכתובת זו

והטבלה תראה כך:

Inside Local: 192.168.1.20

Inside Global: 212.10.20.201

Outside Local: 80.86.90.10

Outside Global: 80.86.90.10

המקור והיעד יראו כך:

Source IP: 212.10.20.201

Destination IP: 80.86.90.10:21

דוגמה נוספת שקיימת בטבלה זה שמחשב נוסף קיבל כתובת חיצונית, ברגע שה Session יסגר הכתובת תחזור להיות פנויה ומחשב אחר יכול לקחת את אותה הכתובת אבל היא תצוות אליו

*חשוב לדעת ברגע שיש יותר מחשבים עם כתובות פנמיות מכתובות חיצוניות וכולם ירצו לגשת לעולם, חלק מהמחשבים לא יוכלו לגשת לרשת בגלל שלא יהיה כתובת לחלק להם, חשוב תמיד להגדיר כמות גדולה במקצת של כתובות חיצוניות (הכוונה ליותר כתובות חיצוניות מכתובות פנמיות שקיימות בארגון)

 

PAT

PAT הוא קיצור של Port Address Translation והוא גם מכונה NAT Overload ממפה כמה, עשרות, אלפי כתובות לכתובות IP חיצונית אחת, לדוגמה בבית שלכם, כאשר אתם יושבים בסלון והמחשב הנייח, והמחשב הנייד, והטלפונים, והטבלט – כל המכשירים הללו מקבלים כתובת IP פנימית – לדוגמה

Laptop – 192.168.1.4

Tablet – 192.168.1.5

iphone Phone – 192.168.1.6

Adnroid Phone  – 192.168.7

כאשר כל המכשירים הללו רוצים לגלוש בעולם הם מגיעים לראוטר, אותו ראוטר קיבל כתובת חיצונית אחת מהספקית למשל 212.10.20.201, מאחורי כתובת זו נמצאים כל הכתובות הפנימיות שרשמתי למעלה.

והבעיה היא כיצד כל המכשירים יוצאים מכתובת אחת, אך הPacket חוזר בחזרה דווקא לאותו מחשב עם מה שהוא ביקש לדוגמה מחשב 192.168.1.20 ביקש לגלוש לMicrosoft.com ו192.168.1.10 מבקש לגלוש לCisco.com הבעיה היא ש2 הכתובות הללו יוצאות בפורט 80, אך ידע איזה אתר להחזיר לאיזה מחשב, את זה נראה שתרשים הבא:

ניתן לראות שלדוגמה מחשב 192.168.1.20 מעוניין לגלוש לאתר שכתובתו 90.45.40.14 בפורט כמובן 80 (HTTP) ולכן המקור והיעד יראו כך:

Source IP : 192.168.1.20

Destination IP: 90.45.40.14

אבל יש לנו בעיה, כל שאר הכתובות גם הן יוצאות מאותו הכתובות ולכן הראוטר יצוות פורט לכתובת ה IP הפנימית בצורה הבאה:

Source IP : 192.168.1.20:1222

Destination IP: 90.45.40.14

על ידי פורט זה, ברגע שהPacket יגיע אל הראוטר הראוטר מצוות את הפורט שהוא נתן לכל כתובת פנימית (באותו הרגע לבקשה הזו בלבד, כל בקשה זה פורט חדש) ומצוות את הפורט לכתובת החיצונית בצורה הבאה:

*ניתן לראות בתרשים שהכתובת החיצונית של הארגון זה 212.10.20.201, זאת אומרת מאחורי הכתובת הזו יהיו הכתובות הפנימיות של הארגון

Source IP : 212.10.20.201:1222

Destination IP: 90.45.40.14

כך כאשר השרת (יותר נכון הראוטר של השרת) יחזיר תשובה, התשובה מהצד השני תראה כך:

Source IP : 90.45.40.14

Destination IP: 212.10.20.201:1222

ואז כאשר הPacket הזה יגיע לראוטר שלנו, הראוטר יבדוק למי הוא ציוות את הפורט: 1222 והוא יראה שזה לכתובת 192.168.1.20 והוא יעד להעביר את ה Packet הנכון אל היעד

הראוטר מצוות את הפורטים באופן רנדומלי (עד פורט 65535) ואתם בטח שואלים את עצמכם, מה קורה כאשר יש התנגשות של פורטים, אותו פורט כבר בשימוש למשל בדוגמה הבאה:

Source IP : 192.168.1.10:5545

Destination IP: 90.45.40.14


Source IP : 192.168.1.20:5545

Destination IP: 90.45.40.14

מה שיקרה הוא דיי פשוט, ברגע שהוא יראה בטבלה שלו שהפורט כבר תפוס, הוא יחליף באותו הרגע את הפורט לפורט אחר ויצוות לו פורט שאינו תפוס…

חשוב לזכור שNAT מתרגם כתובת 1:1 או כמו שרשמתי One To One ואילו PAT מתרגם המון כתובות לכתובת אחת או One To Many

מעבודה פשוטה בStatic NAT

להורדת המעבדה

 

לפנינו הרשת כמו בתרשים, הגדרתי 2 מחשבים 192.168.1.10 ומחשב 192.168.1.20 והיעד שלהם הוא שרת 1.1.1.1 , על מנת לתאר את הStatic NAT בצורה הפשוטה ביותר, הגדרתי את הכתובת של השרת Web ל 1.1.1.1 ללא Default Gatway למרות שיש לו, הסיבה שברגע שהחבילה תחזור אחורה עם NAT זאת אומרת עם כתובת למשל 1.1.1.100 למחשב מסוים אז הוא ידע איך, נסביר

 

החבילה יוצאת ממחשב 192.168.1.10 ואמרתי לראוטר שיבצע NAT לכתובת זו, וכתובת זו תגיע ל 1.1.1.1 בכתובת 1.1.1.100  וכך גם תדע לחזור

כאשר החבילה תצא היא תצא בכתובת 192.168.1.10 ליעד 1.1.1.1

Source IP : 192.168.1.10

Destination IP: 1.1.1.1

אבל כאשר החבילה תגיע לראוטר, יבוצע NAT

Source IP: 1.1.1.100
Destination IP: 1.1.1.1

והחבילה תצא לדרך, בחזור על מנת לקבל תשובה, החבילה תראה כך:

Source IP: 1.1.1.1
Destination IP: 1.1.1.100

אתם בטח שואלים אך הוא חוזר אם אין Default Gateway, אין כאן בעיה כתובת 1.1.1.100 היא אותה הרשת עם 1.1.1.1 ולכן החבילה יודעת להגיע לסוויצ’, והסוויצ’ יודע שכתובת זו הגיע מפורט F0/2 ולכן יגיע לראוטר, שם הראוטר יבדוק בטבלת ה NAT שלו לבדוק למי הוא ציוות את הכתובת 1.1.1.100 = 192.168.1.100 ואז החבילה תשתנה ל

Source IP: 1.1.1.1

Destination IP: 192.168.1.10

ותגיע ליעדה

עכשיו נבצע את המעבדה

נכנס ל Router ונגדיר NAT

Router>en

Router#conf t

נגדיר NAT, כאשר הכתובת 192.168.1.10 תגיע מ Interface שהוא Inside

Router(config)#ip nat inside source static 192.168.1.10 1.1.1.100

נגדיר כעת את הפורטים, כל אחד לצד שהוא פונה (חיצוני או רשת פנימית)

פורט G0/0 פונה לצד החיצוני:

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config-if)#exit

פורט G0/1 פונה לצד החיצוני:

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if)#ip nat inside

כעת נבדוק פינג בין 192.168.1.10 לבין 1.1.1.1 ונראה שיש תקשורת, כמו שהסברתי למעלה

אבל מ192.168.1.20 אין תקשורת ל 1.1.1.1 (הסברתי למעלה למה, למרות שיש ראוטר, לשרת אין Default Gateway ולכן אינו יודע לחזור אלא רק לכתובת ברשת שלו כמו ה NAT שהסברתי שורה למעלה)

נוסף, אני מציג לכם את הPDU שעבר ותוכלו לראות שבזמן המעבר, בראוטר כתובת המקור היא 192.168.1.10

ואז מבוצע NAT ואז כתובת המקור הופכת ל 1.1.1.100

להורדת המעבדה (מוכנה)

מעבדה Dynamic NAT

להורדת המעבדה

ההסבר שלמעלה תקף גם כאן, אין Default Gateway לשרת 1.1.1.1 וזאת על מנת שרק על ידי NAT ה Packet תוכל לחזור, במקרה כאן במקום כתובת תמורת כתובת אנו נבצע Many To Many כמה כתובות ברשת הפנימית כביכול יבצעו NAT לכתובות 1.1.1.0, נתחיל

נסו קודם לשלוח PDU מהמחשבים לשרת (לא תצליחו) על מנת שנוכל יש ליצור NAT:

 

כאן אנו נגדיר טווח של כתובות שהם יהיו ה NAT שלי, זאת אומרת כתובות פנימיות יומרו לכתובות האלו

Router>en

Router#conf t

Router(config)#ip nat pool NATPOOL1 1.1.1.100 1.1.1.150 netmask 255.255.255.0

כעת נגדיר לאיזה רשת מותר לבצע NAT

Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

ניצור את ה NAT הדינמי על ידי ה POOL שיצרנו בסעיף הראשון וכמובן  list 1 על מנת להגיד שרק access list 1 מותר לעבור

Router(config)#ip nat inside source list 1 pool NATPOOL1

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config-if)#exit

פורט G0/1 פונה לצד החיצוני:

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if)#ip nat inside

לאחר מכן תוכלו לראות שניתן לשלוח חבילה לשרת

מעבדה PAT

להורדת המעבדה

PAT הוא כתובת אחת חיצונית והמון כתובות פנימיות One To Many זאת אומרת שרשת מחשבים כמו 192.168.1.0/24  תצא לעולם בכתובת אחת נאמר 212.10.15.10.

במעבדה שלנו נדמה את זה קצת יותר פשוט, כל רשת 192.168.1.0/24 תצא דרך כתובת 1.1.1.190 לעבר רשת 1.1.1.0/24 וכמובן כמו שהוסבר במעבדות הראשונות לשרת לא יהיה Default Gateway על מנת שנוכל לראות שהNAT עבד.

Router>en

Router#conf t

Router(config)#ip nat inside source list 1 interface gigabitEthernet 0/0 overload

Router(config)#access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0

Router(config-if)#ip nat outside

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/1

Router(config-if)#ip nat inside

כעת ניתן לראות את טבלת ה NAT

על ידי הפקודה:

ואפשר לראות שכל הכתובות ברשת 192.168.1.0 יוצאים דרך 1.1.1.2 שהוא ה Inside Global

Router#show ip nat translations

Pro Inside global Inside local Outside local Outside global

icmp 1.1.1.2:1024 192.168.1.20:1 1.1.1.1:1 1.1.1.1:1024

icmp 1.1.1.2:1 192.168.1.10:1 1.1.1.1:1 1.1.1.1:1

icmp 1.1.1.2:2 192.168.1.10:2 1.1.1.1:2 1.1.1.1:2

 

כל הזכויות שמורות לטל בן שושן – Shushan.co.il

 

להורדת המעבדה (מוכנה)
הסבר על Default Gateway – ועל Gateway of Last Resort

הסבר על Default Gateway

Default Gateway הוא למעשה כתובת IP לרוב של ראוטר, אותו הראוטר יכול לנתב את המידע אל מחוץ לרשת הLAN של אותו המחשב.

על ה Default Gateway להיות ככתובת הרשת של אותם המחשבים הנמצאים ב LAN, דוגמה קלאסית אפשר לראות ב2 רשתות לפניכם

אפשר לראות שיש רשת אחת של שרתים שהיא 192.168.2.0/24 ורשת נוספת (למעלה) שהיא 192.168.1.0/24 על מנת שהרשת הראשונה תתקשר עם הרשת השניה חייב להיות ראוטר שיוכל לנתב את את המחשבים בין הרשתות

ניקח לדוגמה את המחשב 192.168.1.10 מחשב זה מעוניין לשלוח הודעה למחשב 192.168.1.20 האם ההודעה תגיעה? התשובה כמובן שכן, 2 המחשבים נמצאים באותה הרשת ואינם צריכים כל ניתוב על מנת לדבר אחד עם השני.

אבל אם 192.168.1.10 יהיה מעוניין לדבר עם 192.168.2.10 הוא יהיה חייב לצאת דרך ה Default Gateway שלו, אמרנו מקודם שDefault Gateway של 192.168.1.10 חייב להיות באותה הרשת איתו, אז הגדרתי בראוטר את הפורט G0/0 ונתתי את ה IP על מנת שיהיה Default Gateway של רשת זו, הכתובת שנתתי היא 192.168.1.1 בחרתי ב1 כי כך נהוג… גם נהוג להגדיר 192.168.1.254.

ברגע שמחשב 192.168.1.10 יהיה מעוניין לשלוח הודעה, הוא לPacket ול Frame את ההגדרות הבאות:

Packet

Source IP = 192.168.1.10

Destination IP = 192.168.2.10

Frame

Source Mac Address = כתובת ה MAC שלו עצמו

Destination MAC Address = כתובת הMAC של הפורט של הראוטר שהוא ה Default Gateway

באותה הרגע החבילה תצא ויבוצע ניתוב אל הרשת השניה וזאת על ידי ניתוב לוקאלי (מקומי) שכן 2 הרשתות הם Directly Connected, אסביר זאת,

ישנם 3 סוגי ניתובים:

1. Directly Connected

תוכלו לראות בסרטוט ללמטה שרשת אחת 192.168.1.0 ורשת נוספת 192.168.2.0 מחוברים ישירות לראוטר (לרוב כאשר מחובר מחשב\ים -> סוויצ’  -> ראוטר , מדובר על רשת אחת) ובגלל שהם מחוברים ישירות לראוטר, ומוגדר להם Default Gateway עם הכתובות 192.168.1.1/24 ו 192.168.2.1/24 הראוטר יודע (בגלל ה Perfix – Subent Mask) שהשרת שמאחורי פורט G0/1 היא 192.168.1.0 ומאחורי G0/0 יושבת רשת 192.168.2.0 וכך למעשה יודע לנתב בין הרשתות.

אז כיצד נראה טבלת הניתוב של ראוטר כזה?, הפקודה היא Show IP Route,

C 192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1

L 192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1

באדום יש לנו את הסמל שאומר מאיפה הוא למד את הניתוב הזה (הסבר מורחב למטה)
בכחול את הרשת שהוא למד, ובירוק מה הנתיב לרשת הזו (במקרה כאן זה יציאה בראוטר)

אפשר לראות שיש לנו את האות L והאות C האחד הוא Local והשני הוא Connected ואפשר לראות שיש זוג כזה לכל רשת, 192.168.1.0 ול 192.168.2.0

Local – מציג את כתובת ה IP של הפורט שהגדרנו שהוא 192.168.1.1/32 ,אבל כשאנחנו רשמנו זה היה 192.168.1.1/24 ולכן:

Connected – הוא הרשת עצמה והוא למד אותה מהכתובת שנתנו לפורט G0/1 ולכן ניתוב זה הוא ניתוב שנקרא Directly Connected שכן הוא למד על רשת זו על ידי כך שאנחנו אמרנו לו את כתובת ה IP של הפורט והוא עכשיו יודע איזה רשת שוכנת מעבר לפורט זה.

2. Remote Networks

כאשר הרשת היא מרוחקת ממנו ואינה מחוברת אליו ישירות הוא צריך לדעת דרך איזה פורט לצאת על מנת להגיע אליה, זה נעשה על ידי הכנסת הניתוב (איזה רשת נמצאת מאחורי איזה פורט) ידנית לתוך הראוטר או על ידי פרוטוקול ניתוב דינמי (ניתן לקרוא בהרחבה באתר על ניתוב סטטי)

O 172.16.70.0 [110/2] via 172.16.10.1, 00:10:35, GigabitEthernet0/0

כך נראה לדוגמה ניתוב דינמי, במקרה זה פרוטוקול OSPF

כעת על מנת להבין את הניתוב הזה טוב יותר נחלק אותו חלקים,

O = הוא סוג הניתוב והוא אומר לנו שהפרוטוקול בו הוא השתמש ללמוד על ניתוב זה הוא OSPF

172.16.10.1 [110/2] via 172.16.70.0 = על מנת להגיע לרשת 172.16.70.0 עליך לצאת דרך כתובת ה IP הבאה 172.16.10.1 

00:10:35 = לפני כמה זמן הראוטר שמע על ניתוב זה (יותר נכון מתי לאחרונה עדכן את הניתוב הזה)

GigabitEthernet0/0 = איזה פורט בראוטר עליו לצאת על מנת להגיע אל היעד שהיא רשת 172.16.70.0

3. Gateway of Last Resort או Default Route

כאשר הראוטר מקבל חבילה עם יעד שהוא אינו מכיר ואפילו לא נמצאת בטבלת הניתוב, הוא מעביר את זה ל Default Gateway שלו שנקרא Default Route אם הוא כן מכיר אז הוא מעביר דרך הנתיב שרשום לו בטבלת הניתוב

לרוב ראוטר עם  Last Resort יהיה מחובר לISP למשל בזק…

כך נראה  Last Resort בטבלת הניתוב

 S* 0.0.0.0/0 [1/0] via 172.16.100.254

חלוקת הצבעים היא קצת שונה ממה שרשמתי למעלה, אבל נחלק את זה גם על מנת להבין מה כל חלק אומר

S* = הS אומר לנו ניתוב סטטי (Static Route) וה* אומר שהוא Last Resort

0.0.0.0/0 = על מנת להגיע לכל כתובת שקיימת שהראוטר לא מכיר (אם הראוטר יודע על כתובת מסוימת אז הוא ישלח אותה בנתיב הנכון ולא מכאן)

172.16.100.254 = שלח את המידע דרך הכתובת הזו

כל הזכויות שמורות לטל בן שושן – Shushan.co.il

 
הסבר על ניתוב דינמי ופרוטוקול RIP

הסבר על ניתוב דינמי

ניתוב דינמי שונה מניתוב סטטי שכן הוא “מגלה” רשתות לבד מבלי הצורך להגיד לו בכל נקודה ברשת איפה נמצאת רשת כך וכך וזה חוסך הרבה ניהול מצדכם, ישנם גם חסרונות לניתוב דינמי

ניתוב דינמי מתבסס על החלפת “מידע” של ניתוב ברשת ה”מידע” הוא עדכונים בין הראוטרים על מנת לגלות איזה רשתות שוכנות ברשת, פרוטוקולי הניתוב משתמשים באלגוריתמים על מנת להעביר את המידע וזאת על מנת ליצור מצב בו לא רק הם יודעים אילו רשתות שוכנות איפה אלא גם לדעת מהיא הדרך המהירה ביותר, הקצרה ביותר, האמינה ביותר, הכי פחות עמוסה וכו’ כמובן שלא כל הפרוטוקולים משתמשים בכל הטכניקות אך הם דיי דומים אחד לשני.
הם עובדים ב4 שיטות, גילוי רשתות חדשות, תחזוק טבלת ניתוב הכי עדכנית שניתן, בחירת הדרך הטובה ביותר ליעד,יכולת למצוא דרך חדשה ליעד אם הדרך הישנה כבר לא עובדת.

RIP – קיצור של Routing Information Protocol הוא משתמש באלגוריתם של בלמן-פורד והוא אומר בקצרה, מה הדרך הקצרה ביותר על מנת להגיע לצומת (במקרה שלנו לרשת מסוימת)
הוא מפרסם כל 30 שניות את טבלת ה Route שלו לכל שכניו (ראוטרים אחרים שהוא מכיר) על מנת להודיע להם איזה רשתות הוא מכיר.
נוסף על כך, הוא משתמש בשיטת חישוב של, כמה קפיצות עד ליעד ומציג אותם כ Metric ואינו מחשב את מהירות החיבור שכן הוא יכול לעבור פחות קפיצות אך על קווים איטיים יותר ולכן אינו נחשב לפרוטוקול ניתוב מהיר ואפילו מיושן.

על מנת להגדיר פרוטוקול ניתוב כמו RIP עלינו להגדיר לכל ראוטר איזה רשתות הוא יפרסם לשאר הראוטרים בRIP, וזאת נעשה על ידי פקודת Netowork X.X.X.X כך נגיד לו את הרשת זו שנמצאת אצלך (מחוברת ישירות) תפרסם ב RIP לשכניך, לRIP יש 2 גירסאות, אחת ישנה RIPv1 ואחת יותר חדשה בשם RIPv2

חשוב לזכור שכל 30 שניות מפרסם RIP את הרשתות שלו

RIPv1 Classful

RIP בגרסתו הראשונה הוא למעשה פרוטוקול ניתוב דיי מיושן, כאשר אתם מפרסמים רשת מסוימת RIP מפרסם את הרשת לפי ה Classful זאת אומרת שהוא יבדוק את טבלת ה Classful ולפיה יחליט איזה רשת זו, לדוגמה

192.168.1.0 – רשת זו ששייכת ל Class C ולכן זה /24 או 255.255.255.0

172.16.1.0 – רשת זו ששייכת ל Class B ולכן זה /16 או 255.255.0.0

10.10.10.0 – זו רשת ששייכת ל Class A ולכן זה 255.0.0.0

חשוב להבין גם אם החלטתם שרשת 192.168.1.0 היא רשת /16 או Class B זה לא מעניין את RIPv1 הוא לא יודע את זה כיוון שאינו עובד בשיטת ה Classless

RIPv2 Classless

RIPv2 הוא למעשה Classless הוא הההפך מ Classful זה אומר שניתן להגדיר רשת שלא ב Class שלה ולהשתמש בה בניתוב לדוגמה

192.168.1.0/16 וRIP ידע לפרסם את הרשת הזו בדיוק.

Passive Interfaces

למעשה RIP מפרסם את הרשתות רק דרך פורטים אליהם מחוברים ראוטרים אחרים שמשתמשים ב RIP כפרוטוקול הניתוב שלהם, אבל מה קורה כאשר אתם רוצים שRIP לא יפרסם דרך פורט מסוים את הרשתות שלו?

למה לעשות את זה?

  1. אבטחת מידע, פרסום רשתות לראוטרים שאולי הם לא שייכים לארגון שלכם… או ראוטרים שלא מאובטחים כראוי…
  2. בזבוז משאבים ובזבוז רוחב פס

אז אך מבצעים Passive Interface?

R10>en

R10#conf t

R10(config)#router rip

 

R10(config-router)#passive-interface g0/0

כך למשל הגדרנו את פורט g0/0 בראוטר שלא יפרסם RIP דרכו, ניתן להגדיר שאף פורט בראוטר יפרסם את הרשתות ואז לבטל את החסימה על פורטים מסוימים

R10(config-router)#passive-interface default

 הDefault אומר שכל הפורטים חסומים ואז אפשר לבצע No כדי לבטל את החסימה על הפורטים שאנחנו כן רוצים שיפרסמו את הרשתות

R10(config-router)#no passive-interface g0/0

מעבדה

להורדת המעבדה

בואו נראה כיצד זה מבוצע.

 

 

לפנינו רשת עם 11 רשתות, בואו נגדיר רשת זו עם RIP,

נלך לRouter6 ששמו R6

R6>en

R6#conf t

R6(config)#router rip

כעת אנחנו מגדירים את פרוטוקול RIP

R6(config-router)#version 2

אנחנו מעוניינים ב RIPv2 שכן RIPv1 הוא Classful

R6(config-router)#network 192.168.1.0

R6(config-router)#network 172.16.30.0

נגדיר את 2 הרשתות שמחוברות ישירות ל R6 (ניתן לראות בתרשים למעלה)

עכשיו נעבור ל R1 על מנת להגדיר את הרשתות שהוא מכיר ומחוברות אליו

R1>en

R1#conf t

R1(config)#router rip

R1(config-router)#version 2

R1(config-router)#network 192.168.2.0

R1(config-router)#network 172.16.40.0

עכשיו נעבור ל R7 על מנת להגדיר את הרשתות שהוא מכיר ומחוברות אליו

R7>en

R7#conf t

R7(config)#router rip

R7(config-router)#version 2

R7(config-router)#network 192.168.3.0

R7(config-router)#network 172.16.50.0

עכשיו נעבור ל R8 על מנת להגדיר את הרשתות שהוא מכיר ומחוברות אליו

R8>en

R8#conf t

R8(config)#router rip

R8(config-router)#version 2

R8(config-router)#network 192.168.4.0

R8(config-router)#network 172.16.60.0

עכשיו נעבור ל R10 על מנת להגדיר את הרשתות שהוא מכיר ומחוברות אליו

R10>en

R10#conf t

R10(config)#router rip

R10(config-router)#version 2

R10(config-router)#network 172.16.30.0

R10(config-router)#network 172.16.40.0

R10(config-router)#network 172.16.70.0

R10(config-router)#network 172.16.10.0

עכשיו נעבור ל R9 על מנת להגדיר את הרשתות שהוא מכיר ומחוברות אליו

R9>en

R9#conf t

R9(config)#router rip

R9(config-router)#version 2

R9(config-router)#network 172.16.70.0

R9(config-router)#network 172.16.20.0

R9(config-router)#network 172.16.60.0

R9(config-router)#network 172.16.50.0

עכשיו נעבור ל R11 על מנת להגדיר את הרשתות שהוא מכיר ומחוברות אליו

R11>en

R11#conf t

R11(config)#router rip

R1(config-router)#version 2

R11(config-router)#network 172.16.10.0

R11(config-router)#network 172.16.20.0

כעת בדקו את טבלת הניתוב למשל של Router10

R10#show ip route

Codes: C – connected, S – static, I – IGRP, R – RIP, M – mobile, B – BGP

D – EIGRP, EX – EIGRP external, O – OSPF, IA – OSPF inter area

N1 – OSPF NSSA external type 1, N2 – OSPF NSSA external type 2

E1 – OSPF external type 1, E2 – OSPF external type 2, E – EGP

i – IS-IS, L1 – IS-IS level-1, L2 – IS-IS level-2, ia – IS-IS inter area

* – candidate default, U – per-user static route, o – ODR

P – periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets

C 10.10.10.10 is directly connected, Loopback0

172.16.0.0/24 is subnetted, 7 subnets

C 172.16.10.0 is directly connected, GigabitEthernet0/0

R 172.16.20.0 [120/1] via 172.16.70.2, 00:00:15, GigabitEthernet1/0

[120/1] via 172.16.10.2, 00:00:21, GigabitEthernet0/0

C 172.16.30.0 is directly connected, GigabitEthernet2/0

C 172.16.40.0 is directly connected, GigabitEthernet3/0

R 172.16.50.0 [120/1] via 172.16.70.2, 00:00:15, GigabitEthernet1/0

R 172.16.60.0 [120/1] via 172.16.70.2, 00:00:15, GigabitEthernet1/0

C 172.16.70.0 is directly connected, GigabitEthernet1/0

R 192.168.1.0/24 [120/1] via 172.16.30.1, 00:00:06, GigabitEthernet2/0

R 192.168.2.0/24 [120/1] via 172.16.40.1, 00:00:11, GigabitEthernet3/0

R 192.168.3.0/24 [120/2] via 172.16.70.2, 00:00:15, GigabitEthernet1/0

R 192.168.4.0/24 [120/2] via 172.16.70.2, 00:00:15, GigabitEthernet1/0

ניתן לראות באדום את הניתובים שהוא למד דרך RIP, ה AD שרשום 120 ואת כמות ה HOP הקפיצות על מנת להגיע ליעד! [120/2]

ניתן לראות באיזה פרוטוקול הראוטר משתמש על ידי הפקודה

R10#show ip protocols

Routing Protocol is “rip

Sending updates every 30 seconds, next due in 7 seconds

Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240

Outgoing update filter list for all interfaces is not set

Incoming update filter list for all interfaces is not set

Redistributing: rip

Default version control: send version 2, receive 2

Interface Send Recv Triggered RIP Key-chain

GigabitEthernet0/0 2 2

GigabitEthernet1/0 2 2

GigabitEthernet2/0 2 2

GigabitEthernet3/0 2 2

Automatic network summarization is in effect

Maximum path: 4

Routing for Networks:

172.16.0.0

Passive Interface(s):

Routing Information Sources:

Gateway Distance Last Update

172.16.70.2 120 00:00:16

172.16.10.2 120 00:00:25

172.16.30.1 120 00:00:01

172.16.40.1 120 00:00:22

Distance: (default is 120)

באדום מסומן לכם פרוטוקול הניתוב, איזה Interfaces הם חלק מהניתוב, והכי חשוב שהוא ביצע Summary לרשת (ניתן לקרוא באתר בהרחבה על Summary).

 

כל הזכויות שמורות לטל בן שושן – Shushan.co.il

להורדת המעבדה (מוכנה)