NAS vs SAN | Storage

0 comment
נהנתם מהמאמר ? שתפו אותו!

הסבר ומונחים NAS vs SAN | Storage

Network Attached Storage

הוא למעשה שרת קבצים (שלא מותקן בו שירותים אחרים) כאשר מחשב ניגש לשרת NAS הוא רואה את הכוננים בתור “מערכת שיתוף” או תיקיות שיתוף למשל כונן ששמו NAS אז
נשתמש בכתובת UPN

\\NAS\DriveOrFolder

ההסבר למעלה מתייחס ל CIFS – הינו הגדרה לתיקיית רשת הקיימת ב Storage וניתן לגשת אליה ב UPN

NFS – כיום הרבה תוכנות למשל vSphere משתמש ב בפקוטוקול NFS על מנת לבצע חיבור פשוט ומהיר לאותו ה Storage על ידי הגדרות פשוטות (ניתן למצוא מדריך והסבר מפורט
יותר בקטגוריית vMware vSphere באתר)

SMB – הוא פירוש של Server Message Block הוא תיעדוף של ה CIFS שכן הוא מסוגל לקשר בין שיתופי קבצים, מדפסות, יציאות טוריות וכו’

AFP הוא למעשה שירות שיתוף של חברת אפל ומשמש את המקינטוש ואת ה IOS לביצוע שיתוף

FTP – פרוטוקול להעברת קבצים בפורט 21 , מבוסס TCP והוא משמש לרוב בהעברת קבצים בן שרת למחשב שרת לשרת , ניתן להגדיר בו ורפיקציה לבדיקת אמיתות המשתמש
(שם משתמש וססמה)
פרוטוקולים בשימוש של NAS הם FTP , SMB וכו’ , בשוק קיימים מערכות NAS רבות אחת חינמית ומפורסמת היא ה FreeNAS (מערכת הפעלה ספציפית ל NAS), חברת Synology,
WD, EMC2 ועוד חברות רבות בתחום, ניתן לבצע על מערכות אלו גם הגדרה של SAN שכן FreeNAS יכולה להשתמש ב CIFS-NFS וכו’
לדוגמה התקנה של FreeNAS יכולה להיות על גבי USB Storage ותוכנות NAS אחרות גם בתשלום (EMC2,NETAPP) ומשמשת לביצוע אחסון בלבד

Storage Area Network

הוא למעשי מרחב של מערכות אחסון , בין שרתי ה SAN מבוצע סוג של Replication ובכך תוכלו להגדיר את היכולת ליצור יתירות וגיבוי למידע הקיים ב SAN ועל ידי Fiber Cannhel
(כבלי רשת במהירות גבוה) ליצור ISCSI הגדרה של מחיצה כאילו היא קיימת באותו המחשב מערך זה מכונה גם aggregates אשר בתוכם LUN u LUN הוא בעצם מחיצה שנוצרת
במחשב מסוים והמחשב חושב שמחיצה זו קיימת ומחוברת פיזית אליו.

כאשר מחשב ניגש לSAN הוא מגיע לקובץ X המחשב לא יודע על איזה HD הוא נמצא הוא יודע שזה נמצא במיקום ספציפי בSAN, זאת אומרת שבSAN קיימים כמות מסוימת של HDD
כל המידע מגובה ומבצע Replication בין הכוננים וברגע שהמקום ב SAN הולך ונגמר תמיד תוכלו להוסיף נאמר עוד 4TB ובכך להוסיף לסה”כ של הSAN עוד 4TB מבלי להגדיר
הגדרה מיוחדת ולגרוע מה UPTIMEשלו

פרוטוקול ISCSI יבוצע לרוב ובין היתר ב Cluster (מדריך לחצו כאן) ולרוב כאשר רוצים ליצור יתירות עם vmotion או Hyper-V Live Migration המכונות הוירטואליות יושבות על ה SAN
וברגע ששרת אחד נופל, מבוצע מעבר לשרת אחר (על ידי Fault Tolerance) (הביצוע מתרחש בגלל שהVHD נמצאים על הSAN)

למשל תוכלו להגדיר שכונן מסוים בSAN יוגדר בשרת DC1 כאילו הוא היה מחובר אל המחשב פיזית עם כבל SATA (או כל כבל אחר)
מונחים נוספים הם:

DAS – Direct-attached storage חיבור כוננים קשיחים ישירות לשרת פיזית (כמו במחשב ביתי) מאשר על Storage מסוים

Raw Device Mapping – למעשה מקשר ישירות את הכונן לשרת ובכך מדלג על מערכת ההפעלה, לדוגמה

שרת Server 2012 ובו כונן E המחובר בraw device mapping מערכת ההפעלה לא מודעת בכלל שמחובר אליה כונן ובכך הגדרה זו גורמת לשיפור משמעומתי בביצועים אך לבעיות אחרות לדוגמה בעיה ב SnapShot שכן אם אני מבצע Snapshot והמחשב קורס ואני מבצע שחזור האם הכונן E יחזור ואיתו השרותים שהיו מותקנים בו? לא… כי המחשב מעולם לא ידע שבכלל קיים כונן כזה וכי הוא היה מחובר אליו בכך שעקף את מערכת ההפעלה

SAN Storage QoS – קיים QOS שאיתו ניתן להגדיר על ידי QOS ברשת ובכך להגדיר שירותים מסוימים הרוצים לגשת לSAN עדיפות על פני שירותים אחרים פחות חשובים ובכך ליעל
את המהירות של הSAN באופן כללי

 

מאמרים קשורים

Leave a Comment