Home Windows Serverמונחים ב Windows Server NetBIOS , Wins , DNS Suffix | DNS

NetBIOS , Wins , DNS Suffix | DNS

0 comment
נהנתם מהמאמר ? שתפו אותו!

NetBIOS

נוצר על ידי IBM בראשית המצאת המחשבים ולאחר מכן עבר לשימוש של מיקרוסופט  וניתן לשימוש בLAN בלבד, והמחשבים הנמצאים בLAN יכולים לתקשר זה עם זה כאשר שוב הם מחוברים אחד לשני, בנוסף NetBIOS יכול להכיל עד 15 תווים ויועד לרשתות קטנות ובכך כאשר קיימים הרבה מחשבים ורשתות ה NetBIOS הופך לבעייתי שכן ההגבלה של 15 תווים גורמים להתנגשויות של מחשבים ברשת עם אותו השם.

כאשר מחשבים רצו לגשת למחשב אחר בשיתוף קבצים הם היו משתמשים ב Flat Name (שם אחד ללא נקודות) ועל ידי הקשה של שם המחשב יכלו לגשת אליו

DNS Suffix

הוא שם המחשב או השרת ללא ,השם המלא של של ה Host, לדוגמה אם ברשותי שרת ה FQDN שלו יהיה DC1.Tal.com אז ה DNS Suffix שלו זה Tal.com

ולכן אם הקיש Tal.com אני יגיע לכתובת של השרת DC1.Tal.com וכל זה יבוצע בסדר מסוים במקרה הRoot DC  הוא זה שהכתובת Tal.com יוביל אליו

Wins

Windows Internet Name Services

Wins הוא למעשה הDNS הישן, של התקופה הקודמת הוא עושה מה DNS עושה רק בלי הרבה תחכום הוא מבצע המרה של כתובת IP לכתובות NetBIOS Names שהם Flat Names ונתמכים עד 16 תווים הוא ממיר כתובת  לכתובת IP דוגמה אם נרשום Ping David אז Wins בעצם יבצע David=192.168.1.10 וכו’  הוא למעשה לא FQDN ומוגבל בכמות התווים, נוסף על כך אסור שבאותו יער (Forest) יהיה אותו השם כיוון שהוא אינו יודע אם השם נמצא בדומיין אחר (הוא לא FQDN) בנוסף ניתן להקים שרת Wins גם במערכות הפעלה חדשות יותר וזאת על ידי הגדרה בדרך DHCP 0 ניתן שהוא יגדיר למחשב לרשום את המחשב ב Wins או הגדרה ידנית את האפשרות של רישום המחשב ב Wins Server ובכך מחשבים אשר הוגדר להם ה Wins Server יחפשו NetBIOS Names  הם יפנו לשרת הWins וימירו את הכתובת בIP בנוסף הוא תומך ב Dynamic Updates אך לא תומך בIPV6, ההתקנה שלו ברשמת ה Server היא קלה ביותר

ב Server Manager מתקינים ב Featuers את Wins

Wins

Wins

ונכנסים אליו מ Tools

Wins

Wins

אם לא הגדרתם ב DHCP מי הוא שרת ה Wins אז עליכם להגדיר ידנית את שרת ה Wins

Wins

Wins

ניתן לרשות שה Netbios רשום על ידי הפקודה nbtstat -n

Wins

Wins

 

ממערכת ההפעלה לשרתים 2000 ומעלה DNS הוא הממיר הראשי לכתובת אך מתחת ל2000 , Wins הוא השרת הראשי להמרת כתובות

מאמרים קשורים

Leave a Comment