Home מבחן תקשורת נתונים CCNA

מבחן תקשורת נתונים CCNA

by Tal Ben Shushan 17/02/2018 0 comment

Welcome to your מבחן תקשורת נתונים CCNA

LAN הוא קיצור של?

רשת P2P או Peer To Peer הוא למעשה?

מה מהכתובות הבאות אינה כתובת IP תקינה?

כבל רשת הנפוץ ביותר הוא?

מסוגי הכבילה הבאים, מי הכי מהיר?

סוג הכבל עם הכי פחות הפרעות אלקטרומגנטיות הוא?

אני אשתמש בכבל מסוג Straight כאשר ארצה לחבר...

כבל מוצלב (Crossover) משמש לחיבור של?

מי מהבאים הוא Collision Domain (זאת אומרת שהמידע מוצף תמיד לכל הפורטים)

ברשותי מאות מחשבים ואני מחבר אותם לHUB, אני מעוניין לצמצם את העומס ברשת באיזה ציוד תקשורת אשתמש?

מה ההבדל בין HUB ל Switch?

מטרתו העיקרית של הראוטר:

מי מהבאים הוא פרוטוקול תקשורת?

POP3 \ IMAP \ SMTP מה משותף לפרוטוקולים אלו?

מהפרוטוקולים הבאים, מי מוגדר מאובטח? בחר את התשובה ההגיונית ביותר

מי מהפרוטוקולים הבאים מחלק כתובות IP?

מהפרוטוקולים הבאים, מי מתרגם כתובות לכתובות IP?

מי מהפרוטוקולים הבאים לא תשתמשו כאשר אתם מעוניינים לשמור על רמת אבטחת מידע סבירה?

מהפורטים הבאים, מי אחראי על העברת קבצים?

מספר הפורט של פרוטוקול HTTP הוא?

OSI Model מורכב מ?

אשתמש בחיבור BNC בטופולוגייה הבאה (בחר את התשובה ההגיונית ביותר)

CSMA\CD הוא?

CSMA \\CA הוא?

ב Token Ring כאשר ה Token תפוס, זאת אומרת ש...

כמה טבעות ו Token יש ב FDDI?

Frame Relay הוא פרוטוקל שעובד ב

מהבאים, איזה תקן של WIFI הוא המהיר ביותר?

Ad-Hoc רשת ש?

איזה פרוטוקול מהבאים הוא אמין?

באיזה פרוטוקול תשתמשו לביצוע שיחת ווידאו?

מי מהפרוטוקולים הבאים הוא חלק מPING?

נתון ה Subnet Mask הבא: 255.255.0.0 איזה Class הוא?

הכתובת הבאה שייכת לאיזה Class? 192.168.1.100

לא מוגדר DNS במחשב אך כאשר מבצעים Ping Shushan.co.il מקבלים פינג תקין, שהכתובת נמצאת ב:

בעבר, אם אין לא היה ברשותי שרת WINS אני אכתוב את השמות והIP ב:

אני רוצה לברר כתובת של שרת מסוים במחשב, פתחתי את הCMD באיזה כלי אשתמש?

שלחתי מידע לכתובת 192.168.1.255/24 מה בצעתי?

משתמש הגדיר ל2 המחשבים במשרדו את אותה הכתובת IP, האם זה אפשרי?

אם אני משתמש בMAU אני כנראה משתמש ברשת?

הכבל המחובר לקיר הוא כבל מסוג:

הגדרתי את הגדרות הרשת הבאות: 192.168.1.10 IP 255.255.255.0 Subnet Mask 192.168.2.1 Default Gateway כתובת הIP נכונה במאה אחוז, אין לי רשת, מדוע?

הגדרתי 2 מחשבים ב Class C וחיברתי אותם אל הסוויצ' כתובתו של האחד 192.168.100.10 והשני 192.168.200.10 ואין ביניהם תקשורת, מדוע?

ברשת מסוג Circuit Switch הקו תפוס לאורך כל השיחה?

אני אשתמש לרוב ב Circuit Switch כאשר ארצה לבצע?

2 סוויצים עובדים בתצורת Half Duplex, זאת אומרת ש...?

2 סוויצים עובדים ב Full Duplex זאת אומרת ש...?

ברשותי ראוטר ללא מודם, האם אוכל לחבר אותו לרשת ה ADSL ?

בFDDI הטבעות עובדות?

טבלת ה CAM מכילה?

DTE הוא רכיב?

DCE הוא רכיב

SDH מתבסס על תשתית?

Leave a Comment