Home CCNA CSMA/CD vs CSMA/CA As a Collision Domain

CSMA/CD vs CSMA/CA As a Collision Domain

0 comment
נהנתם מהמאמר ? שתפו אותו!

Access Method

כאשר מעוניינים לשלוח מידע יש לבדוק מתי ניתן לשלוח את המידע, דוגמה טובה היא ההשוואה בה נמצא מרצה מול כיתה, המרצה שאל שאלה וענו 3 תלמידים ביחד (בטון גבוהה) במצב כזה הרצה לא ישמע את התשובות.
כך גם בעולם התקשורת בו לא ניתן לשלוח את המידע באותו הזמן מחשש שיתנגש אחד בשני, במצב כזה צריכים לקבוע סט חוקים בהם פועלים על מנת למנוע התנגשות ואם הייתה התנגשות כיצד נשלח את המידע שוב ובפעם הזו הוא לא יתנגש.

ההסבר כאן מציג את התצורה בה מחלקים אזורים לאזורי התנגשות ומה עושים אם יש התנגשות ואך מונעים אותה.

כל הזכויות שמורות לטל בן שושן – Shushan.co.il

Collision Domain

עולם התקשורת מחולק ל “מחוזות התנגשות” איפה יכול להיות התנגשות ומה עושים על מנת להימנע ממנו, בעולם התקשורת הישן ה HUB או ה MAU היו נמצאים בדיוק באזורים אלו ואילו ה Bridge הוא זה שהיה מחלק כל אזור אחר שלו ל Collision Domain בגלל שה Hub מבצע Braodcast לכל המחשבים המחוברים אליו לא היה כל אפשרות למנוע התנגשות, מחשב 1 שולח מידע ומחשב 2 באותו הזמן שולח גם, מה יקרה? המידע “יתנגש” אז אך זה נראה, מבחינת שרטוט ניתן לראות שה Bridge הוא למעשה לא מעביר את ה Broadcast אלא מחזיק רשימת כתובות MAC ואם ההודעה מיועדת לצד השני הוא יעביר את זה ואילו כל HUB מבצע Broadcast למחשבים המחוברים אליו ולכן נקבל 2 אזורים שהם “מחוזות התנגשות” Collision Domain לעומת זאת ב Switch כל פורט הוא Collision Domain בפני עצמו ובגלל זה ניתן להגדיר לSwitch לעבוד ב Full Duplex בו הוא יכול גם לקבל וגם לשדר.

Hub Reapter Collsion Domain

CSMA/CA

Carrier Sense Multiple Access Collision Avoidance – הוא שיטה למניעת התנגשות בעת שידור בתווך.
Carrier Sense- המחשב מאזין לתווך (צורת שידור, אלחוטי, כבל וכו’) באם מחשב אחר משדר בתוך התווך ימתין ובאם פנוי יתחיל הוא לשדר

Multiple Access- לא צריך לקחת תורות באותו חיבור אלא ניתן להאזין במקום לנתק ואז לחבר שוב נוסף על כך הוא למעשה מאפשר למספר מכשירים (דוגמת מחשבים) לשלוח מידע לתווך ולחלוק את הנפח שהוא יכול להעביר וליצור את אותו המצב של Multiplexing  , רשתות בהן יתרחש Multiple Access למשל Ring,Bus,Wireless וHalf Duplex רשת בתצורת Full Duplex לא תחשב לא כ-Multiple Access

Collision Avoidance- על ידי האזנה לתווך, יאזין המחשב לתווך ויבדוק אם מחשב אחר משדר בו באם משדר ימתין “מחזור זמן” מסוים עד אשר ינסה שוב.

*אם מדובר ברשת אלחוטית שמצב בו יכול להיות Hide Node Problem אז הוא יבצע RTS\CTS מצב בו המחשב שולח RTS פירוש:(Request To Send) לתווך אם הוא קיבל תשובת CTS פירוש: (Clear To Send) הוא יודע שהתווך פנוי והוא יתחיל בשליחת החבילה שהוא מעוניין בה באם לא קיבל CTS הוא יודע שהתווך תפוס והוא ימתין לשליחה

CSMA/CD

Carrier Sense Multiple Access Collision Detection – שיטה לתיקון התנגשות אשר קרתה בתווך
את Carrier Sense את Multiple Access הסברתי, אך מהו ה Collision Detection “זיהוי התנגשות”, זיהוי התנגשות הוא למעשה בודק את התווך באם פנוי ובאם פנוי הוא שולח את החבילה ואז מבצע בדיקה האם קרתה התנגשות ואם כן קרתה התנגשות הוא יבצע Collision Detection Procedure ” תהליך זיהוי התנגשות” הוא יבצע Jaming הוא ישלח את החבילה שוב ושוב אך על מנת לא למצוא את עצמם מתנגשים שוב אחד בשני הם יבצעו Exponential Backoff לאותו Backoff יש Counter שבו הוא סופר מתי לשלוח את החבילה שוב, אותו Counter קובע מספר שרירותי וזאת על מנת שהמחשב ששלח את החבילה שלו יקבע גם זמן שרירותי וכן בפעם הבאה שהם ישלחו את החבילה היא לא תתנגש שוב ואך החישוב הזה מבוצע? שכן שתי החבילות בגודל שונה, הוא יבצע Exponential Backoff (אלגוריתם) על פי כמות ההתנגשויות שהתרחשו

מאמרים קשורים

Leave a Comment