Home מושגיםמונחים ומושגים Netapp – Aggregate And Lun’s

Netapp – Aggregate And Lun’s

0 comment
נהנתם מהמאמר ? שתפו אותו!

Netapp – Aggregate And Lun’s

Aggregate הוא מושג המתאר מערך פיזי המכיל Raid Groups אחד או יותר, Raid Groups מכיל את ה Disks (כוננים קשיחים) כאשר ברירת המחדל היא 16, זאת אומרת 16 כוננים בברירת המחדל הם למעשה Raid Group אחד!

Raid Groups יכיל אחד או שני כוננים קשיחים במצב Parity זאת אומרת שה Raid Group כולו נמצא ב Raid 3 או ב Raid 4 ויכיל לא פחות מ 3 כוננים קשיחים.

אם אתם מגדירים Aggregate שבתוכו יש שלושה Volume’s, ויש ברשותכם 6 כוננים אז ה Aggregate  יצור שני Raid Groups  כאשר בכל Raid Group יש שלושה כוננים קשיחים

Volume למעשה דומה ל Partitions זה האזור בו מכניסים את המידע ניתן להקטין ולהרחיב את הכוננים בתוך ה Volume .

גישה ל Volume תעשה על ידי הפרוטוקולים CIFS -NFS בסביבת NAS

LUN הוא פירוש של logical unit number והשימוש העיקרי בו יבוצע כאשר אתם רוצים ליצור חיבור iscsi המטרה היא ליצור בתוך השרת כונן קשיח שלמעשה השרת חושב שמחובר אליו כונן קשיח פיזית אבל במציאות כונן זה לא מחובר לשרת בכלל וכל ידי פקודות iScsi הכונן כביכול מחובר לשרת, בגלל שחלק מהתוכנות לא מסוגלות להתקין רכיבים על תיקיית שיתוף או על NFS או על CIFS

הוא מבוסס על פרוטוקולים של SAN שהם iScsi – FCP- FCoE בסביבת SAN

תארו לכם מצב כזה אתם מתקינים מערכות הפעלה על Storage ומערכות ההפעלה האלו מותקנות על LUN’s אחד השרתים נשרף כליל… מה עושים? פשוט מביאים שרת חדש לחלוטין מחברים אותו ל LUN ומדליקים מחדש! טוענים את ה”Lun”  והשרת חוזר לפעילות מלאה בתוך חצי שעה

סכמת דוגמה ל Aggregate מינימלי

סכמת דוגמה ל Aggregate מינימלי

בעזרת סכמה זו אסביר, כל המערך למעלה הוא פיזי ונקרא Aggregate בתוכו הכנסתי שני Raid Groups בכל RG יש 3 כוננים קשיחים, בתוך כל דיסק קשיח הגדרתי שלושה Volume ניתן גם יותר

כמה הערות *לרוב לא משתמשים ב RAID 3 ולכן לא לחשוב שהסכמה הנ”ל היא מוסכמה, שכן רב הארגונים משתמשים ב RAID 4 וב RAID-DP של Netapp

המושגים הוגדרו על ידי Netapp  ולכן זה שם הנושא של המושג.

מאמרים קשורים

Leave a Comment