Home Metasploitable3 ביצוע SNMP Enumeration ב Metasploitable3

ביצוע SNMP Enumeration ב Metasploitable3

0 comment
נהנתם מהמאמר ? שתפו אותו!

כל הזכויות שמורות לטל בן שושן – Shushan.co.il

ביצוע SNMP Enumeration ב Metasploitable3


על מנת לבצע את המאמר, יש לעבור תחילה על המאמרים הבאים:
Kali & Metasploit

התקנת Kali 2017.3
הגדרה ראשונית של Kali והוספת Repository
הסבר הגדרה והפעלת Metasploit
פקודות ושימוש ב Metasploit

Metasplooitable3

הסבר והתקנת Metasploitable3
סריקת Metasploitable3 על ידי NMAP
Exploitation Of Metasploitable3


SNMP Enumeration הוא היכולת לקבל את רשימת ה Database שמכיל SNMP ויכול לקבל מהמחשב, קיימים מחשבים ברשת שSNMP מוגדר אצלהם ללא Private SNMP ומוגדר Accept SNMP from any host, תצורה זו יכולה לשמש את התוקף לקבלת מידע על התחנה והשירותים שרצים בה ובכך לנסות למצוא פריצת אבטחה

נפעיל את ה Metasploitable

sudo msfconsole

כעת נקיש

use auxilairy/scanner/snmp/snmp_enum

נגדיר את השרת עליו נבצע (שרת ה Metasploitable3 כמובן)

ואז נריץ

Exploit

ואז נקבל את רשימת כל המשתמשים, השירותים וה netstat וכו’

מאמרים קשורים

Leave a Comment