Home CCNA ביצוע Subnetting מציאת הרשתות וה Hosts בכל רשת

ביצוע Subnetting מציאת הרשתות וה Hosts בכל רשת

0 comment
נהנתם מהמאמר ? שתפו אותו!

ביצוע Subnetting מציאת את כמות הרשתות וה Hosts בכל רשת

בהמשך למאמר “הסבר על כתובות IP ובפרט IPv4” , במאמר זה נסביר כיצד לבצע subnetting

כל הזכויות שמורות לטל בן שושן – Shushan.co.il

כאשר אנחנו רוצים לבצע ספירה בבינארי אנחנו נבצע זאת על ידי חזקות למשל

2^0 = 1 (0)

2^1 = 2 (0-1)

2^2 = 4 (0-3)

2^3 = 8 (0-7)

2^4 = 16 (0-15)

2^5 = 32 (0-31)

2^6 = 64 (0-63)

2^7 = 128 (0-127)

במאמר הקודם דיברנו על כך שIP בנוי מ4 אוקטאטות ובכל אוקטטה 8 תווים בינאריים ולכן:

2^8 = 256 (0-255)

ולכן המקסימום של ה Subnet Mask הוא 255.255.255.255

 

למדנו במאמר הקודם כיצד להמיר 255.255.255.255 בבינארי, אז בוא נעשה זאת שוב

11111111.11111111.11111111.11111111 , למה אני רושם זאת שוב? בגלל חוק שחייבים להכיר

בSubnet Mask חייבים הביטס ה1 להיות ברצף וכן אם יש רווח אין הוא תקין

255.224.0.0 = 11111111.11100000.00000000.00000000

255.232.0.0 = 11111111.11101000.00000000.00000000

לכן 255.232.0.0 הוא אינו Subnet

טווח כתובות לפי Class

כאן אסביר על טווחי הכתובות לפי כתובת הIP בה היא מתחילה

למשל אם כתובת מתחילה ב 192 אז היא Class ? כמובן! C

Class A מתחיל מהכתובת ועוד

1-126

255.0.0.0.0

Class B מתחיל מהכתובת ועוד

128-191

255.255.0.0

Class C  מתחיל מהכתובת ועוד

192-224

255.255.255.0

שאלה ראשונה

כאשר אתם מתעסקים בעולם התקשורת אתם צריכים לדעת מה אומר הפרפיקס Prefix למשל:

192.168.1.0/24

מהמאמר הקודם ניתן להבין ש 24 הוא 255.255.255.0  ולכן נבצע Subnetting פשוט

נוסף על כך עלינו לזכור Subnet הוא תמיד 0 ואילו Broadcast הוא 1

24net

אז מה עשיתי בתמונה? לקחתי את 24 וכל 8 פרקתי אותו לבינארי, כמו שלמדנו במאמר הקודם 8+8+8 שווה ל24 ובכך ניתן להבין שכל ה “1” הם למעשה הרשת ואילו ה “0” הם למעשה הHosts שלי ורק בהם אוכל להשתמש בתור כתובת IP למחשב מסוים ואל תשכחו ש255 הוא Broadcast זאת אומרת הכתובת 192.168.1.255 היא כתובת Broadcast ולכן לא תוכלו להשתמש בכתובת זו ונשאר לנו רק 254 כתובות שבהן אוכל להשתמש.

שאלה שניה

כעת נבדוק את השאלה

מה ה SubnetMask של הרשת הבאה =

192.168.1.154/26

ונוכל לבדוק זאת כך:

112

 

 

אני חייב לפצל את זה לבינארי אז בצעתי 8+8+8 = 24 אבל הרשת שלי היא 26 אז אני צריך להוסיף עוד 2 ולכן ניתן לראות שהוספתי בבינארית עוד 11 שכן אני חייב על מנת להגיע ל26 , לאחר מכן אני מניח זאת בטבלה

1 – 2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64 – 128 ועל כן 128+64 שווה ל192!

ולכן הSubnet Mask הוא 255.255.255.192 אבל רגע? כמה כתובות אוכל לחלק עם רשת זו?

אז השאלה הבאה שלנו צריכה להיות כמה Hosts יש לנו ברשת זו? אז נבצע את התרגיל הפשוט ביותר!

192-255=63

שאלה 3

אני מעוניין בכ- 700 Hosts (כתובות)

2^2-2 = 2

2^3-2 = 6

2^4-2 = 14

2^5-2 = 30

2^6-2 = 62

2^7-2 = 126

2^8-2 = 254

2^9-2 = 510

2^10-2 = 1022

 

החזקה שאני צריך היא 10 המספר שיכול להכיל 700 הוא אינו 2^9 אלא 2^10 שהוא הקרוב ביותר ויכול להכיל אותו

וכעת אבצע הוספה של 10 אפסים  על מנת לייצג את ה Hosts Bits ולגלות מה ה Subnet שאני צריך על מנת להכיל לפחות 700 Hosts

7

בצעתי את הנוסחא שלמדנו במאמר קודם והוספתי 10 0 וחישבתי את כמות ה 1 והגעתי לתוצאה 255.255.252.0

עכשיו שאלו את עצמכם, למה הוא מחסר -2 ?!

בגלל שקיימים 2 כתובות IP ששומרות האחד Network ID והשני הוא ה Broadcast

שאלת פתע!

מה ה Perfix ? בצעו את החישוב בפשטות כך: החסירו את כמות ה Hosts Bits שעכשיו בצענו עם כמות ה Bits הכללי

התשובה – > 22 (יש לסמן שורה זו עם העכבר על מנת לראות את התשובה)

לאחר שלמדנו נושא זה אשאל שאלה נוספת ואענה עליה:

מה טווח הכתובות שניתן להשתמש ברשת 192.168.40.0/27

נבצע את החישוב 27-32 = 5 Hosts Bits (אל תשכחו IP בנוי מ32 Bits)

התשובה: טווח הכתובות הוא 192.168.40.1 עד ל 190.168.40.31

השאלה כעת היא למה? לקחתי את ה 5 Hosts Bits ובצעתי את החישוב עם הנוסחא על מנת לחשב את ה Subnet

2^5 = 32

 

אז ההתחלה היא 192.168.40.0 שהיא ה Network ID ואז 192.168.40.1 זאת הכתובת הראשונה שניתן להשתמש בה עד ל 192.168.40.31 שהוא ה Broadcast ובו לא ניתן להשתמש  ואז מתחיל ה subnet החדש שהוא 192.168.40.32 שהוא ה Network ID של הרשת החדשה הזו.

 

כעת נשאלת שאלה נוספת

כמה Subnets ו Hosts לכל Subnet נוכל להכניס ברשת 192.168.1.0/25?

החישוב הוא כזה

32-25=7

כתובת IP בנויה מ32 Bits וכאן אנו מחסרים מפרפיקס שלנו שהוא 25

כעת נברר כמה Hosts יש לנו בכל Subnet

2^7-2 = 126

אל תשכחו שהנוסחה היא

2^H-2=

כעת עלינו לבדוק מה ה Class של רשת זו, אז זה מתחיל ב 192 אז איזה Class זה? נכון, C! (רשום בראש המאמר)

כעת נבצע את אותו התרגיל אבל כעת אנו רוצים לברר כמה Subnets יש לנו  אז כאן לא נחסר -2 , אז התרגיל הוא קודם

25-24 = 1

למה 25 פחות 24?! בגלל ש24 זה ה Class הדיפולטיבי (Default) של כתובת IP זו ואנו נחסר אותה בפרפיקס שלנו שהוא 25

וכעת נבצע את הנוסחא שלמדנו של בדיקת כמות ה Subnets

2^1 = 2 Subnets

אז יש לנו 126 Hosts ו 2 Subnets

כעת נלמד שאלה הפוכה,

איזה Subnet Mask אתה צריך על מנת להשתמש בכתובת הIP 192.168.1.0 בשביל לקבל 28 Hosts?

התשובה

אנחנו בודקים כמו השאלה הראשונה מה ה Network Bits שאני צריכים בשביל 28 Network

2^0 = 1

2^1 = 2

2^2 = 4

2^3 = 8

2^4 = 16

2^5 = 32

2^6 = 64

64 גדול מידי ו16 קטן מידי אבל 32 זה מעולה, אז אני צריך 2 בחזקת 5 ולכן זה 5 Network Bits

עכשיו נבדוק איזה פרפיקס אני צריך

32-5=27

פרפיקס 27!

192.168.1.0/27

שזה Subnet Mask של 255.255.255.224

שאלה נוספת

כמה Subnets וכמה Hosts תוכל להשיג מהרשת הבאה 172.168.1.0/21

אבצע בדיקה, מה הפרפיקס הדיפולטיבי? רשת זו היא Class B כיוון שהיא מתחילה ב172

Class b = 16 ולכן

2116= 5

אני עכשיו חישבתי את ה Subnet נכון? אז הנוסחא היא=

2^5 = 32 Subnets

יש לי 32 Subnets

כעת אחשב את כמות ה Hosts את הנוסחא אתם זוכרים (רמז -2)

אבצע את החישוב

32-21 = 11

הנוסחא:

2^11 = 2046 Hosts

 

 

שאלות קלות נוספות.

שאלה 1.

לדוגמה אני מעוניין למצאו Subnet שבו אוכל להכניס לפחות 505 Hosts

(עכשיו זכרו מדובר בכך שאנו רוצים לחשב כמה Hosts אז אני צריך את הנוסחא שהיא

2^H-2 = Number of hosts

קודם כל נבדוק 2 בחזקת מה הכי קרוב למספר 505 אני מדגיש שאתם חייבים את המספר הגדול מ505 או שווה ל505

2^2-2 =2

2^3-2 =6

2^4-2 =14

2^5-2 =30

2^6-2 =62

2^7-2 =126

2^8-2 =254

2^9-2 =510

2^10-2 =1022

המספר הקרוב ביותר הוא 512 שכן 1024 גדול מידי ו256 קטן מידי אז המספר המתאים ביותר הוא 512, כעת ניקח את החזקה שהיא 9 ונבדוק בטבלה שלנו מה הרשת

Untitled-33

בשיטה זו נחסר מהימין לשמאל מכיוון שאנו רוצים לגלות את את הsubnet שבה נוכל להכניס 505 Hosts לפחות

התשובה כמובן היא 255.255.254.0

שאלה 2.

אני מעוניין ב6 רשתות אז כמה Subnets אני צריך?

2^0 = 1

2^1 = 2

2^2= 4

2^3 = 8

2^4 =16

הכי קרוב ל6 הוא 2 בחזקת 3 שכן התשובה היא 8 ולא 4 שקטן ממנו או 16 שגדול יותר מידי

מאמרים קשורים

Leave a Comment