Home Windows ServerWindows Server 2012 R2 הסבר וביצוע NIC Teaming ב Server 2012

הסבר וביצוע NIC Teaming ב Server 2012

1 comment
נהנתם מהמאמר ? שתפו אותו!

הסבר וביצוע NIC Teaming ב Server 2012

NIC Teaming מאפשר לנו ליצור יתרות של כרטיסי רשת ובכך ליצור גיבוי לכרטיס הרשת הבודד, למשל על ידי הגדרה של Active – Passive אחד מהכרטיסים פעיל וברגע שהכרטיס השני יפסיק לפעול הכרטיס השני יתחיל לפעול
ובנוסף פחות עומס על כבל אחד שמוגבל למהירות מסוימת ועל כן “רץ” על 2 כבלים או יותר
בהמשך המדריך אסביר את סוגי ההגדרות שנוכל ליצור על מנת ליצור את היתירות בכרטיסי הרשת

ניתן לראות את סוגי החיבורים מהשרת אל הסוויצ’

1. התרשים הראשון חיבור של השרת ברמה שבה רק כרטיסי הרשת כושלים הכוונה היא שכאשר הסוויצ’ עצמו כושל ה NIC Teaming לא עוזר… לפחות בחיבור כזה
2. התרשים השני למעשה מחבר 2 כרטיסי רשת שכל אחד מהם מחובר לסוויצ’ שונה כך שגם אם סוויצ’ אחד נופל עדיין יהיה חיבור לאות השרת
nic teaming

 

נכנס ל Local Server ונלחץ על NIC Teaming

כברירת מחדל הוא מבוטל

כברירת מחדל הוא מבוטל

נוכל לראות 2 כרטיסי רשת NIC 1 ואחד נוסף NIC 2

הוסיפו קבוצה חדשה

הוסיפו קבוצה חדשה

לחצו על Additional properties

הם ישמשו אותנו למצב של Active – Passive
ולאחר מכן לחצו על Tasks ואז Add to new team, נסמן בV את שני הכרטיסים וניתן שם לקבוצה

כעת נגדיר את תצורת הקבוצה

כעת נגדיר את תצורת הקבוצה

ניתן לראות שלושה מצבי Teaming

Static Teaming

במצב זה יש צורך לבצע קינפוג ב Switch אליו מחובר השרת עם כרטיסי רשת אלו על מנת להגדיר לו מי נמצא בTeam ומי לא… כאשר חיברנו כרטיס אחד לסוויצ’ אחד ואת ההכרטיס לסוויצ’ אחר
ובגלל שמצב זה סטטי אין אפשרות לשרת ולסוויצ’ לדעת אם קיימים בעיות ברשת אפילו שהכרטיס הרשת עדיין עובד

Switch Independent
מצב אינו מצריך התערבות של הסוויצ’ ולא מערב אותו כלל ואין חובה לצרף אותו לסוויצ’ אחר
LACP – Link Aggregation Control Protocol
הוא מצב של כמה כרטיסי רשת מחוברים אל הסוויצ’ ומספקים קבוצת חיבורים, חייב שהחיבורים יהיו ב Full Duplex , שימוש באותו מהירות חיבור לדוגמה 1Gbit , חיבורם יהיה לא מקביל
על ידי חיבור של מערך כזה נוכל ליצור יתירות גבוהה יותר שכן אפילו אם כרטיס רשת אחד ישאר עדיין יהיה חיבור לשרת, המידע הנשלח והמתקבל מהשרת יהיה מחולק על כמה כרטיסי רשת

אנו נבחר ב Switch Independent

Teaming Mode

Teaming Mode

ניתן לבחור בין Address Hash לבין Hyper-v Port שעל פי המלצת מיקרוסופט מצב זה מעולה למכונה וירטואלית שמקבלת Virtual MAC Address שכן חילוק העומסים ידוע לHyper-V והאלגוריתם טוב יותר

אנו נבחר ב Dynamic

Load Balancing

Load Balancing

בתמונה הבא תוכלו לראות שניתן לבחור מי יהיה ב Active ומי יהיה ב Passive מי ימתין ולא יפעל עד לנקודה בה השני כושל או כרטיס אחד כושל
או שכל הכרטיסים פועלים ובכך יוצרים Load Balance (חלוקת עומסים) במצב שאני עשיתי אין Load Balance אלא רק Fault Tolerance (יתירות)

בחרו בNIC 2

Standby Adapter

Standby Adapter

לסיום לחצו על OK

OK

OK

ניתן לראות שאחד ב Active והשני ב Standbay

Active - Passive

Active – Passive

כעת ניכנס לNetwork Connections ונוכל לראות את ה Adapter שנוצר ולמעשה הוא זה שיחלק את העומסים אל הNIC’s וגם יפנה במקרה הצורך אם אחד יקרוס

Team 1 הוא "המתווך"

Team 1 הוא “המתווך”

נשנה לו את הIP לכתובת השרת

כתובת ה IP של השרת

כתובת ה IP של השרת

כעת נבצע ניסוי, נעבור לשרת אחר ונבצע פינג לשרת שבו יצרנו את ה NIC Teaming שכתובתו 192.168.1.10
ניתן לראות שהפינג בוצע משרת 1.25

פינג כאשר 2 הכרטיסים פועלים

פינג כאשר 2 הכרטיסים פועלים

כעת נבטל את אחד הNIC’s על מנת לדגמות מצב שבו כרטיס הרשת קרס או נותק

בצעו Disable על מנת לבדוק את ההגדרות שהחלנו

בצעו Disable על מנת לבדוק את ההגדרות שהחלנו

ניתן לראות שבאותו הרגע NIC2 תפס את מקומו של NIC1

אחד כשל אחד לוקח את מקומו

אחד כשל אחד לוקח את מקומו

וגם אם נבצע שוב Ping הכל יעבוד כרגיל!

פינג כאשר אחד הכרטיסים כשל

פינג כאשר אחד הכרטיסים כשל

 

מאמרים קשורים

1 comment

compudot -

מעולה
בודק מחר שההגדרות בשרת שלי הכי נכונות
תודה

Reply

Leave a Comment