Home PlatformsExchange 2013 הסבר קל על Database, EDB and Log Files

הסבר קל על Database, EDB and Log Files

0 comment
נהנתם מהמאמר ? שתפו אותו!

הסבר קל על Database, EDB and Log Files

בברירת מחדל כאשר אתם מתקינים את Exchange תיקיית ברירת המחדל של ה Database ביחד עם קבצי הלוג נמצאים בנתיב

קבצי ה LOG מכילים בתוכם את כל רישומי ה transaction של ההודעות הנכנסות והיוצאות בכלל בכל השרת, בשרתי Exchange בסדר גודל בינוני עד גדול מיוצרים ביום אלפי רישומים ליום וכל כן יש לשמור את הקבצים במקום בו יש הגבלת הנפח גדולה משמעותית ועד לזמן בו הקבצים האלו ימחקו שכן הקבצים יכולים להגיע למשקל רב ו”לסתום” את השרת, רק כאשר שרת ה Exchange מסיים לבצע גיבוי של קבצי הלוג והDatabase הוא מוחק את הלוגים הישנים.

כאשר משתמש שולח הודעה, ההודעה נרשמת בלוג ולאחר מכן מועברת ל EDB עד שהיא לא עוברת ל EDB היא נשארת בלוג ובכלל זה כאשר רוצים לבצע שיחזור לשרת Exhange קבצי הלוג חשובים מאוד בגלל זה מיקרוסופט ממליצה לשמור את קבצי ה EDB במיקום אחד וקבצי ה Log במקום אחד, כאשר אתם רוצים ליצור Database חדש תוכלו לשמור את קבצי הלוג במקום אחד ואת קובץ ה EDB במקום אחר

ניתן להגדיר מיקומים שונים

ניתן להגדיר מיקומים שונים

כאשר ה Exchange לא יצליח ליצור עוד קבצי לוג הוא ישבית את שירות הIIS Directory.

c:\Program Files\Microsoft\Exchange Serve\V15\Mailbox

נתיב ברירת המחדל

נתיב ברירת המחדל

ניתן לראות בתיקייה את קבצי הלוג (שוקלים עד 1024MB)

קבצי הלוג

קבצי הלוג

ניתן לראות את קובץ ה Database ה EDB

קובץ ה Exchange Database

קובץ ה Exchange Database

 

מאמרים קשורים

Leave a Comment