Home Metasploitable3 קבלת הרשאות ל GlassFish ב Metasploitable3

קבלת הרשאות ל GlassFish ב Metasploitable3

0 comment
נהנתם מהמאמר ? שתפו אותו!

כל הזכויות שמורות לטל בן שושן – Shushan.co.il

קבלת הרשאות ל GlassFish ב Metasploitable3


על מנת לבצע את המאמר, יש לעבור תחילה על המאמרים הבאים:
Kali & Metasploit

התקנת Kali 2017.3
הגדרה ראשונית של Kali והוספת Repository
הסבר הגדרה והפעלת Metasploit
פקודות ושימוש ב Metasploit

Metasplooitable3

הסבר והתקנת Metasploitable3
סריקת Metasploitable3 על ידי NMAP
Exploitation Of Metasploitable3


אחרי שסרקתם עם NMAP והצלחתם להשיג שליטת Meterpreter על ידי אחד מה Exploits (עדיפות ל Elasticsearch)

נוכל לנסות לגלות את השם משתמש והסיסמא ל GlassFish

בזמן הסריקה ניתן להבחין בפורט 4848

Oracle GlassFish Application Server

ניגש בדפדפן לכתובת ה IP של השרת + הפורט

http://192.168.31.228:4848

ונגיע לשרת ה GlassFish

נחזור ל Meterpreter שפתוח לנו עוד מהמאמר הקודם (או נבצע אותו שוב ) ספציפית של ElasticSearch

ונקיש Shell

shell

נקיש

cd c:\

כעת נבצע dir

dir

ונוכל לראות שיש תיקייה בשם GlassFish

כעת נקיש על מנת להגיע לנתיב המלא של ה GlassFish  (אפשר לבד על ידי כך שתכנסו תיקייה תיקייה)

cd glassfish\glassfish4\glassfish\domains\domain1\config

נבצע dir

ונוכל להבחין בכל קבצי המערכת

נקיש

type local-password

type – פקודה ב Shell שתציג לנו את התוכן של הקובץ בשם local password

נעתיק את ה Hash בלבד

נחזור לאתר ונדביק את הסיסמא עם המשתמש ברירת המחדל admin

מעולה! הצלחנו להיכנס

מאמרים קשורים

Leave a Comment