Home PlatformsExchange 2013 מהם Retention Tags וכיצד מגדירים Tag חדש

מהם Retention Tags וכיצד מגדירים Tag חדש

0 comment
נהנתם מהמאמר ? שתפו אותו!

מהם Retention Tags וכיצד מגדירים Tag חדש

פי’צר הנקרא Messaging records management בא לעזור לארגונים, בניהול ההודעות אצל המשתמשים כמו שימור ההודעות או מחיקתם על פי קריטריונים שהוגדרו ב Retention Tags

כאשר מחילים Retention Tags על הודעה מסוימת בוחרים את הזמן הרצוי שלאחר מכן יבוצע ה Retention  שהוגדר , למשל לאחר חודש העבר הודעה זו לארכיון או מחק לאחר שלושה חודשים

בתמונות יהיה קל יותר להבין,

ניתן לראות את הזמנים – למשל הראשון “אחרי חודש מחיקה”  זמן 30 יום ופעולה מחיקה

זה כל הTags הקיימים

זה כל הTags הקיימים

ניתן להוסיף עוד Retention Tags על ידי לחיצה על ה +

ניתן לראות את האפשרויות הקיימות שם ל Retention Tag מה הפעולה? מחק או העבר לארכיון או שניהם? עם אפשרות שחזור?

כמה זמן עובר עד לביצוע הפעולה?

ניתן ליצור חדשים

ניתן ליצור חדשים

 

מאמרים קשורים

Leave a Comment