Home PlatformsExchange 2013 Troubleshooting פתרון בעיות Exchange 2013

Troubleshooting פתרון בעיות Exchange 2013

0 comment
נהנתם מהמאמר ? שתפו אותו!

Troubleshooting פתרון בעיות Exchange 2013

בסיום ההתקנה על מנת לבדוק שהכל תקין ולא רק במהלך הפעולה עם אוטלוק ניתן לבדוק את פעילותו בכמה דרכים

1. בדיקת לוג ההתקנה של Exchange

בנתיב C:\ExchangeSetupLogs\ExchangeSetup.txt

ניתן למצוא את לוג ההתקנה , ניתן לחפש Errors כאלו ואחרים שהתחרשו בהתקנה

אם יש בבעיה בממקש הניהול או בכלל בדקו אם קיימת שגיאה שהייתה במהלך ההתקנה

אם יש בבעיה בממקש הניהול או בכלל בדקו אם קיימת שגיאה שהייתה במהלך ההתקנה

2. בדיקת ה Mailflow

משתמשים טוענים שהם שלחו מיילים אבל הנמען לא קיבל כלום ולא הוצג למשתמש שום שגיאה על זה שהמייל לא התקבל אצל הנמען

לרוב בעיה זו תיגרם על ידי ה Hub Transport וניתן לבדוק מה קרה להודעה ואם היא נמצאת ב queued

בECP ניתן לראות ב Mailflow בלשונית Delivery reports את האפשרות לחפש על פי תיבות מייל

אתרו את התיבה ולמטה יוצגו לכם ההודעות של המשתמש פתחו את ההודעה האחרונה ביותר ואם קיימת בעיה ניתן יהיה לראות שם את השגיאה

ניתן לבצע חיפוש ואז ללחוץ על ההודעה הבעייתית ובכך לקבל אינדיקציה מה הבעיה יכולה להיות

ניתן לבצע חיפוש ואז ללחוץ על ההודעה הבעייתית ובכך לקבל אינדיקציה מה הבעיה יכולה להיות

3. ניתן לבצע בדיקה בסיום ההתקנה על ידי ה Exchange Management Shell

ניתן להקיש את הפקודה Get-ExchangeServer | FL

אשר תציג את סוג ההתקנה שלנו, שם השרת ופרטים נוספים שיכולים לעזור

נקבל מידע רב אודות שרת ה Exchange שלנו

נקבל מידע רב אודות שרת ה Exchange שלנו

ניתן לבצע בדיקות נוספות על ידי בקשת הפקודה

Get-Command -Verb Test | Where Module -match $env:computername

פקודה זו תציג את כל פקודות ה Test שניתן לבדוק כמו כן הפקודות הנפוצות ביותר הן

Test-SMTPconnectivity

Test-Outlookconnectivity

Test-Mialflow

Test-ServiceHealth

Test-OutlookWebServices

Test-MAPIconnectivity

Test-ActiveSyncConnectivity

א. ניתן לבצע את הבדיקה אל מול שרת Exchange אחר על ידי רשימת הפקודה ואז הוספת ה -Server

לדוגמה

Test-MAPIconnectivity -Server EX1

ב. למשל ניתן לבצע בדיקה של משלוח דואר עם פקודת Test-Mailflow

Test-Mailflow EX -TargetEmailAddress Tal@Tbs-it.com

ג. על ידי Test-ActiveSyncConnectivity נוכל לבדוק את ההתחברות בין טלפון סלולרי לתיבה מסוימת

מאמרים קשורים

Leave a Comment